รหัสไปรษณีย์สกลนคร

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สกลนคร ( sakonnakhon postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สกลนคร กุดบาก 47180 ปณ.กุดบาก
สกลนคร กุสุมาลย์ 47210 ปณ.กุสุมาลย์
สกลนคร กุสุมาลย์ 47230 ปณ.ท่าแร่ เฉพาะ ต.อุ่มจาน, ต.นาเพียง
สกลนคร คำตากล้า 47250 ปณ.คำตากล้า
สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47280 ปณ.โคกศรีสุพรรณ
สกลนคร เจริญศิลป์ 47290 ปณ.เจริญศิลป์
สกลนคร เต่างอย 47260 ปณ.เต่างอย
สกลนคร นิคมน้ำอูน 47270 ปณ.นิคมน้ำอูน
สกลนคร บ้านม่วง 47140 ปณ.บ้านม่วง
สกลนคร พรรณานิคม 47130 ปณ.พรรณานิคม
สกลนคร พรรณานิคม 47220 ปณ.ดงมะไฟ เฉพาะ ต.นาหัวบ่อ, ต.พอกน้อย
สกลนคร พังโคน 47160 ปณ.พังโคน
สกลนคร โพนนาแก้ว 47230 ปณ.ท่าแร่
สกลนคร ภูพาน 47180 ปณ.กุดบาก
สกลนคร เมือง 47000 ปณ.สกลนคร
สกลนคร เมือง 47220 ปณ.ดงมะไฟ เฉพาะ ต.ขมิ้น, ต.หนองลาด
สกลนคร เมือง 47230 ปณ.ท่าแร่ เฉพาะ ต.ท่าแร่
สกลนคร วานรนิวาส 47120 ปณ.วานรนิวาส
สกลนคร วาริชภูมิ 47150 ปณ.วาริชภูมิ
สกลนคร สว่างแดนดิน 47110 ปณ.สว่างแดนดิน
สกลนคร สว่างแดนดิน 47240 ปณ.ดอนเขือง เฉพาะ ต.แวง, ต.ตาลโกน, ต.ตาลเนิ้ง, ต.พันนา, ต.ธาตุทอง
สกลนคร ส่องดาว 47190 ปณ.ส่องดาว
สกลนคร อากาศอำนวย 47170 ปณ.อากาศอำนวย

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สกลนคร ( sakonnakhon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดสกลนคร ( Thai province : sakonnakhon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด สกลนคร : พระธาตุเชิงชุม คู่บ้าน พระตำหนัก ภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาน แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้ง สาวภูไท ถิ่นมั่น ในพุทธธรรม

รหัสไปรษณีย์ สกลนคร ( sakonnakhon postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image