รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สมุทรสาคร ( samutsakhon postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74110 ปณ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74130 ปณ.อ้อมน้อย เฉพาะ ต.อ้อมน้อย
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 70210 ปณ.หลักห้า จ.ราชบุรี เฉพาะ ต.โรงเข้ ม.4 บ้านเลขที่ 1-36, ต.หนองสองห้อง ม.1 บ้านเลขที่ 1-26
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74120 ปณ.บ้านแพ้ว
สมุทรสาคร เมือง 74000 ปณ.สมุทรสาคร

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด สมุทรสาคร ( samutsakhon Province )     รหัสโทรศัพท์ : 034

จังหวัดสมุทรสาคร ( Thai province : samutsakhon )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง

คำขวัญจังหวัด สมุทรสาคร : เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร

รหัสไปรษณีย์ สมุทรสาคร ( samutsakhon postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image