รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองบัวลำภู ( nongbualamphu postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
หนองบัวลำภู นากลาง 39170 ปณ.นากลาง
หนองบัวลำภู นากลาง 39350 ปณ.กุดดินจี่ เฉพาะ ต.กุดดินจี่, ต.เก่ากลอย, ต.ดงสวรรค์
หนองบัวลำภู นาวัง 39170 ปณ.นากลาง
หนองบัวลำภู โนนสัง 39140 ปณ.โนนสัง
หนองบัวลำภู เมือง 39000 ปณ.หนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง 39180 ปณ.ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา 39270 ปณ.สุวรรณคูหา

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด หนองบัวลำภู ( nongbualamphu Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042

จังหวัดหนองบัวลำภู ( Thai province : nongbualamphu )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด หนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติ ภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรม หลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขัณฑ์ กาบแก้วบัวบาน

รหัสไปรษณีย์ หนองบัวลำภู ( nongbualamphu postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image