รหัสไปรษณีย์เชียงราย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
เชียงราย ขุนตาล 57340 ปณ.ขุนตาล
เชียงราย เชียงของ 57140 ปณ.เชียงของ
เชียงราย เชียงแสน 57150 ปณ.เชียงแสน
เชียงราย ดอยหลวง 57110 ปณ.ดอยหลวง
เชียงราย เทิง 57160 ปณ.เทิง
เชียงราย เทิง 57230 ปณ.ปล้อง เฉพาะ ต.เชียงเคี่ยน, ต.ปล้อง, ต.แม่ลอย, ต.ศรีดอนชัย, ต.หนองแรด, ต.งิ้ว ม.5, ม.7, ม.12-13, ม.17, ม.19, ม.23
เชียงราย ป่าแดด 57190 ปณ.ป่าแดด
เชียงราย พญาเม็งราย 57290 ปณ.พญาเม็งราย
เชียงราย พาน 57120 ปณ.พาน
เชียงราย พาน 57250 ปณ.แม่ลาว เฉพาะ ต.ธารทอง
เชียงราย พาน 57280 ปณ.แม่เย็น เฉพาะ ต.แม่เย็น, ต.ทานตะวัน
เชียงราย เมือง 57000 ปณ.เชียงราย
เชียงราย เมือง 57100 ปณ.บ้านดู่ เฉพาะ ต.ริมกก, ต.บ้านดู่, ต.แม่ข้าวต้ม, ต.แม่ยาว, ต.นางแล, ต.ท่าสุด
เชียงราย แม่จัน 57110 ปณ.แม่จัน
เชียงราย แม่จัน 57240 ปณ.แม่คำ เฉพาะ ต.แม่คำ, ต.แม่ไร่
เชียงราย แม่จัน 57270 ปณ.จันจว้า เฉพาะ ต.จันจว้าใต้, ต.จันจว้า
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57110 ปณ.แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57240 ปณ.แม่คำ เฉพาะ ต.เทอดไทย, ต.แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย แม่ลาว 57000 ปณ.เชียงราย เฉพาะ ต.บัวสลี
เชียงราย แม่ลาว 57250 ปณ.แม่ลาว
เชียงราย แม่สรวย 57180 ปณ.แม่สรวย
เชียงราย แม่สาย 57130 ปณ.แม่สาย
เชียงราย แม่สาย 57220 ปณ.ห้วยไคร้ เฉพาะ ต.ห้วยไคร้, ต.บ้านด้าย
เชียงราย เวียงแก่น 57310 ปณ.เวียงแก่น
เชียงราย เวียงชัย 57210 ปณ.เวียงชัย
เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง 57210 ปณ.เวียงชัย
เชียงราย เวียงป่าเป้า 57170 ปณ.เวียงป่าเป้า
เชียงราย เวียงป่าเป้า 57260 ปณ.แม่เจดีย์ เฉพาะ ต.แม่เจดีย์, ต.แม่เจดีย์ใหม่, ต.เวียงกาหลง

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด เชียงราย ( chiangrai Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053

จังหวัดเชียงราย ( Thai province : chiangrai )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ

คำขวัญจังหวัด เชียงราย : เหนือสุดยอดในสยาม อร่ามดอยตุง ผดุงวัฒนธรรม รสล้ำข้าวสาร หอมหวานลิ้นจี่ สตรีโสภา ชาเลิศรส สับปะรดนางแล

รหัสไปรษณีย์ เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image