รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ( ayutthaya postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 13130 ปณ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ 18270 ปณ.ท่าลาน จ.สระบุรี เฉพาะ ต.ท่าหลวง ม.1-5, ม.7-10 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง 13260 ปณ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย 13270 ปณ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา บางไทร 13190 ปณ.บางไทร พระนครศรีอยุธยา บางไทร 13290 ปณ.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เฉพาะ ต.ราชคราม, ต.ช้างใหญ่, ต.โพแตง, ต.เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา บางบาล 13250 ปณ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน 13220 ปณ.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 13160 ปณ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 13170 ปณ.วังน้อย เฉพาะ ต.บ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 13180 ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์ เฉพาะ ต.เชียงรากน้อย พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก 13240 ปณ.บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 13120 ปณ.ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ 13280 ปณ.ลาดชะโด เฉพาะ ต.จักราช, ต.ดอนลาน, ต.ลำตะเคียน, ต.หนองน้ำใหญ่, ต.นาคู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ปณ.พระนครศรีอยุทธยา พระนครศรีอยุธยา ภาชี 13140 ปณ.ภาชี พระนครศรีอยุธยา ภาชี […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ( prachuapkhirikhan postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 77150 ปณ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก 77130 ปณ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77140 ปณ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77190 ปณ.บ้านกรูด เฉพาะ ต.ธงชัย, ต.ชัยเกษม ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน 77230 ปณ.ร่อนทอง เฉพาะ ต.ร่อนทอง, ต.ทองมงคล ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 77170 ปณ.บางสะพานน้อบ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 77120 ปณ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 77160 ปณ.ธนะรัชต์ เฉพาะ ต.เขาน้อย ม.3, ค่ายธนะรัชต์, กองพลทหารราบที่ 15, รพ.ค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี 77220 ปณ.ปากน้ำปราณ เฉพาะ ต.ปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์ เมือง 77000 ปณ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมือง 77210 ปณ.อ่าวน้อย เฉพาะ ต.บ่อนอก, ต.อ่าวน้อย ม.1, ม.4-10 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 77120 ปณ.ปราณบุรี เฉพาะ ต.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 77180 ปณ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 77110 ปณ.หัวหิน ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ปทุมธานี ( pathumthani postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ปทุมธานี คลองหลวง 12110 ปณ.ธัญบุรี เฉพาะ ต.คลองห้า ม.1 บ้านเลขที่ 38, สถานบำบัดหญิงธัญบุรี, ต.คลองหก ม.1 บ้านเลขที่ 39, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี คลองหลวง 12120 ปณ.คลองหลวง ปทุมธานี คลองหลวง 13180 ปณ.ประตูน้ำพระอินทร์ เฉพาะ ต.คลองหนึ่ง ม.20 บ้านเลขที่ 1-99, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี ธัญบุรี 12110 ปณ.ธัญบุรี ปทุมธานี ธัญบุรี 12130 ปณ.รังสิต เฉพาะ ต.ประชาธิปัตย์, ต.บึงยี่โถ ปทุมธานี เมือง 12000 ปณ.ปทุมธานี ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว 12140 ปณลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ลำลูกกา 12130 ปณ.รังสิต เฉพาะ ต.คูคต ปทุมธานี ลำลูกกา 12150 ปณ.ลำลูกกา ปทุมธานี สามโคก 12160 ปณ.สามโคก ปทุมธานี หนองเสือ 12170 ปณ.หนองเสือ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด ปทุมธานี ( pathumthani Province )     รหัสโทรศัพท์ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์นนทบุรี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นนทบุรี ( nonthaburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ นนทบุรี ไทรน้อย 11150 ปณ.ไทรน้อย นนทบุรี บางกรวย 11130 ปณ.บางกรวย นนทบุรี บางบัวทอง 11110 ปณ.บางบัวทอง นนทบุรี บางใหญ่ 11140 ปณ.บางใหญ่ นนทบุรี ปากเกร็ด 11120 ปณ.ปากเกร็ด นนทบุรี เมือง 11000 ปณ.นนทบุรี ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด นนทบุรี ( nonthaburi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 02 จังหวัดนนทบุรี ( Thai province : nonthaburi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด นนทบุรี : พระตำหนัก สง่างาม ลือนาม สวนสมเด็จ เกาะเกร็ด แหล่งดินเผา วัดเก่า นามระบือ เลื่องลือ ทุเรียนนนท์ งามน่ายล ศูนย์ราชการ รหัสไปรษณีย์ นนทบุรี ( nonthaburi postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์นครปฐม

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์นครปฐม รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครปฐม ( nakhonpathom postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ นครปฐม กำแพงแสน 73140 ปณ.กำแพงแสน นครปฐม กำแพงแสน 73180 ปณ.สระพัฒนา เฉพาะ ต.กระตีบ, ต.ห้วยม่วง, ต.สระพัฒนา, ต.สระสี่มุม ม.1, ม.3-5, ม.11, ม.14, ม.16, ม.22-23 นครปฐม ดอนตูม 73150 ปณ.ดอนตูม นครปฐม นครชัยศรี 73120 ปณ.นครชัยศรี นครปฐม บางเลน 73130 ปณ.บางเลน นครปฐม บางเลน 73190 ปณ.บางหลวง เฉพาะ ต.บางหลวง, ต.หินมูล นครปฐม พุทธมณฑล 73170 ปณ.พุทธมณฑล นครปฐม เมือง 73000 ปณ.นครปฐม นครปฐม สามพราน 73110 ปณ.สามพราน นครปฐม สามพราน 73160 ปณ.อ้อมใหญ่ เฉพาะ ต.อ้อมใหญ่ นครปฐม สามพราน 73210 ปณ.ไร่ขิง เฉพาะ ต.ไร่ขิง, ต.บางเตย, ต.ทรงคนอง, ต.บางกระทึก นครปฐม สามพราน 73220 ปณ.กระทุ้มล้ม เฉพาะ ต.กระทุ้มล้ม ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด นครปฐม ( […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ( chachoengsao postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24000 ปณ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน 24110 ปณ.บางคล้า เฉพาะ ต.บางตลาด ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ 24160 ปณ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา บางคล้า 24110 ปณ.บางคล้า ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 24000 ปณ.ฉะเชิงเทรา เฉพาะ ต.ศาลาแดง ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 24150 ปณ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา บางน้ำเปรี้ยว 24170 ปณ.ดอนฉิมพลี เฉพาะ ต.ดอนเกาะกา, ต.ดอนฉิมพลี, ต.บึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24130 ปณ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา บางปะกง 24180 ปณ.บางวัว เฉพาะ ต.บางวัว, ต.บางสมัคร, ต.บางเกลือ, ต.หอมศีล, ต.พิมพา ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ 24140 ปณ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา แปลงยาว 24190 ปณ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม 24120 ปณ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เมือง 24000 ปณ.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น 24120 ปณ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต 24160 ปณ.สนามชัยเขต ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ชัยนาท

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชัยนาท ( chainat postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ชัยนาท เนินขาม 17130 ปณ.หันคา ชัยนาท มโนรมย์ 17110 ปณ.มโนรมย์ ชัยนาท มโนรมย์ 17170 ปณ.หางน้ำสาคร เฉพาะ ต.หางน้ำสาคร, ต.อู่ตะเภา, ต.ไร่พัฒนา, ต.วัดโคก ม.4-5 ชัยนาท เมือง 17000 ปณ.เมืองชัยนาท ชัยนาท เมือง 17120 ปณ.วัดสิงห์ เฉพาะ ต.หาดท่าเสา ม.3, ม.6 ชัยนาท วัดสิงห์ 17120 ปณ.วัดสิงห์ ชัยนาท สรรคบุรี 17140 ปณ.สรรคบุรี ชัยนาท สรรพยา 17150 ปณ.สรรพยา ชัยนาท หนองมะโมง 17120 ปณ.วัดสิงห์ ชัยนาท หันคา 17130 ปณ.หันคา ชัยนาท หันคา 17160 ปณ.ห้วยงู เฉพาะ ต.หนองแซง, ต.ห้วยงู, ต.สามง่ามท่าโบสถ์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด ชัยนาท ( chainat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056 จังหวัดชัยนาท ( Thai province : chainat […] Read more →

รหัสไปรษณีย์อุทัยธานี

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุทัยธานี ( uthaithani postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ อุทัยธานี ทัพทัน 61120 ปณ.ทัพทัน อุทัยธานี บ้านไร่ 61140 ปณ.บ้านไร่ อุทัยธานี บ้านไร่ 61180 ปณ.เมืองการุ้ง เฉพาะ ต.วังหิน, ต.เมืองการุ้ง, ต.หูช้าง, ต.หนองจอก, ต.บ้านใหม่คลองเคียน, ต.หนองบ่มกล้วย อุทัยธานี เมือง 61000 ปณ.อุทัยธานี อุทัยธานี ลานสัก 61160 ปณ.ลานสัก อุทัยธานี สว่างอารมณ์ 61150 ปณ.สว่างอารมณ์ อุทัยธานี หนองขาหย่าง 61130 ปณ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี หนองฉาง 61110 ปณ.หนองฉาง อุทัยธานี หนองฉาง 61170 ปณ.เขาบางแกรก เฉลย ต.เขาบางแกรก อุทัยธานี ห้วยคต 61170 ปณ.เขาบางแกรก ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด อุทัยธานี ( uthaithani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 056 จังหวัดอุทัยธานี ( Thai province : uthaithani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ คำขวัญจังหวัด […] Read more →

รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ( uttaradit postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ อุตรดิตถ์ ตรอน 53140 ปณ.ตรอน อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน 53230 ปณ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53110 ปณ.น้ำปาด เฉพาะ ต.ท่าแฝก อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53150 ปณ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ ท่าปลา 53190 ปณ.ร่วมจิต เฉพาะ ต.ผาเลือด, ต.ร่วมจิต, ต.หาดล้า ม.1-3, ม.9 อุตรดิตถ์ น้ำปาด 53110 ปณ.น้ำปาด อุตรดิตถ์ บ้านโคก 53180 ปณ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ พิชัย 53120 ปณ.พิชัย อุตรดิตถ์ พิชัย 53220 ปณ.ท่าสัก เฉพาะ ต.ท่าสัก, ต.บ้านดารา อุตรดิตถ์ ฟากท่า 53160 ปณ.ฟากท่า อุตรดิตถ์ เมือง 53000 ปณ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เมือง 53170 ปณ.วังกะพี้ เฉพาะ ต.วังกะพี้, ต.บ้านเกาะ ม.7-9 อุตรดิตถ์ ลับแล 53130 ปณ.ลับแล อุตรดิตถ์ ลับแล 53210 ปณ.ทุ่งยั้ง เฉพาะ ต.ทุ่งยั้ง, ต.ไผ่ล้อม, ต.ด่านแม่คำมัน ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) […] Read more →

รหัสไปรษณีย์สุโขทัย

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สุโขทัย ( sukhothai postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สุโขทัย กงไกรลาศ 64170 ปณ.กงไกรลาศ สุโขทัย คีรีมาศ 64160 ปณ.คีรีมาศ สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 64150 ปณ.ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม 64230 ปณ.บ้านใหม่ไชยมงคล เฉพาะ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล, ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สุโขทัย บ้านด่านลานหอย 64140 ปณ.บ้านด่านลานหอย สุโขทัย เมือง 64000 ปณ.สุโขทัย สุโขทัย เมือง 64210 ปณ.เมืองเก่า เฉพาะ ต.เมืองเก่า, ต.วังทองแดง, ต.บ้านกล้วย ม.8 สุโขทัย เมือง 64220 ปณ.บ้านสวน เฉพาะ ต.ตาลเตี้ย, ต.บ้านสวน สุโขทัย ศรีนคร 64180 ปณ.ศรีนคร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64130 ปณ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 64190 ปณ.ท่าชัย เฉพาะ ต.ศรีสัชนาลัย, ต.ท่าชัย สุโขทัย ศรีสำโรง 64120 ปณ.ศรีสำโรง สุโขทัย สวรรคโลก 64110 ปณ.สวรรคโลก ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด สุโขทัย ( sukhothai Province )     รหัสโทรศัพท์ […] Read more →

Scroll to Top