รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ตาก

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ตาก ( tak postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ตาก ท่าสองยาง 63150 ปณ.ท่าสองยาง ตาก บ้านตาก 63120 ปณ.บ้านตาก ตาก พบพระ 63160 ปณ.พบพระ ตาก เมือง 63000 ปณ.ตาก ตาก แม่ระมาด 63140 ปณ.แม่ระมาด ตาก แม่สอด 63110 ปณ.แม่สอด ตาก วังเจ้า 63000 ปณ.ตาก ตาก สามเงา 63130 ปณ.สามเงา ตาก อุ้มผาง 63170 ปณ.อุ้มผาง ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด ตาก ( tak Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055 จังหวัดตาก ( Thai province : tak )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ คำขวัญจังหวัด ตาก : ธรรมชาติ น่ายล ภูมิพล เขื่อนใหญ่ พระเจ้าตาก เกรียงไกร เมืองไม้ และ ป่างาม รหัสไปรษณีย์ ตาก […] Read more →

รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงใหม่ ( chiangmai postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ เชียงใหม่ จอมทอง 50160 ปณ.จอมทอง เชียงใหม่ จอมทอง 50240 ปณ.ฮอด เฉพาะ ต.บ้านแปะ, ต.แม่สอย ยกเว้น ม.14 เชียงใหม่ เชียงดาว 50170 ปณ.เชียงดาว เชียงใหม่ ไชยปราการ 50320 ปณ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ดอยเต่า 50260 ปณ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 50220 ปณ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ดอยหล่อ 50160 ปณ.จอมทอง เชียงใหม่ ฝาง 50110 ปณ.ฝาง เชียงใหม่ ฝาง 50320 ปณ.ไชยปราการ เฉพาะ ต.แม่งอน, ต.แม่ข่า เชียงใหม่ พร้าว 50190 ปณ.พร้าว เชียงใหม่ เมือง 50000 ปณ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ เมือง 50100 ที่ทำการนำจ่าย ชม.2 เฉพาะ ต.ช้างคลาน, ต.ป่าแดด, ต.แม่เหียะ, ต.หายยา เชียงใหม่ เมือง 50200 ที่ทำการนำจ่าย ชม.3 เฉพาะ ต.พระสิงห์, ต.ศรีภูมิ, ต.สุเทพ เชียงใหม่ เมือง 50300 ที่ทำการนำจ่าย ชม.4 เฉพาะ ต.ช้างเผือก, ต.ช้างม่อย, ต.ป่าตัน, ต.สันผีเสื้อ เชียงใหม่ แม่แจ่ม 50270 ปณ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์เชียงราย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เชียงราย ( chiangrai postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ เชียงราย ขุนตาล 57340 ปณ.ขุนตาล เชียงราย เชียงของ 57140 ปณ.เชียงของ เชียงราย เชียงแสน 57150 ปณ.เชียงแสน เชียงราย ดอยหลวง 57110 ปณ.ดอยหลวง เชียงราย เทิง 57160 ปณ.เทิง เชียงราย เทิง 57230 ปณ.ปล้อง เฉพาะ ต.เชียงเคี่ยน, ต.ปล้อง, ต.แม่ลอย, ต.ศรีดอนชัย, ต.หนองแรด, ต.งิ้ว ม.5, ม.7, ม.12-13, ม.17, ม.19, ม.23 เชียงราย ป่าแดด 57190 ปณ.ป่าแดด เชียงราย พญาเม็งราย 57290 ปณ.พญาเม็งราย เชียงราย พาน 57120 ปณ.พาน เชียงราย พาน 57250 ปณ.แม่ลาว เฉพาะ ต.ธารทอง เชียงราย พาน 57280 ปณ.แม่เย็น เฉพาะ ต.แม่เย็น, ต.ทานตะวัน เชียงราย เมือง 57000 ปณ.เชียงราย เชียงราย เมือง 57100 ปณ.บ้านดู่ เฉพาะ ต.ริมกก, ต.บ้านดู่, ต.แม่ข้าวต้ม, ต.แม่ยาว, ต.นางแล, ต.ท่าสุด เชียงราย แม่จัน 57110 ปณ.แม่จัน เชียงราย แม่จัน 57240 ปณ.แม่คำ เฉพาะ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุบลราชธานี ( ubonratchathani postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34270 ปณ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี เขมราฐ 34170 ปณ.เขมราฐ อุบลราชธานี เขื่องใน 34150 ปณ.เขื่องใน อุบลราชธานี เขื่องใน 34320 ปณ.บ้านกอก เฉพาะ ต.กลางใหญ่, ต.โนนรัง, ต.บ้านไทย, ต.บ้านกอก อุบลราชธานี โขงเจียม 34220 ปณ.โขงเจียม อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34000 ปณ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี เดชอุดม 34160 ปณ.เดชอุดม อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34130 ปณ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี ตาลสุม 34330 ปณ.ตาลสุม อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34160 ปณ.เดชอุดม อุบลราชธานี นาจะหลวย 34280 ปณ.นาจะหลวย อุบลราชธานี นาตาล 34170 ปณ.เขมราฐ อุบลราชธานี นาเยีย 34160 ปณ.เดชอุดม อุบลราชธานี น้ำขุ่น 34260 ปณ.น้ำยืน อุบลราชธานี น้ำยืน 34260 ปณ.น้ำยืน อุบลราชธานี บุณฑริก 34230 ปณ.บุณฑริก อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34110 ปณ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี โพธิ์ไทร 34340 ปณ.โพธิ์ไทร อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34140 ปณ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี เมือง 34000 ปณ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี […] Read more →

รหัสไปรษณีย์อุดรธานี

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุดรธานี ( udonthani postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ อุดรธานี กุดจับ 41250 ปณ.กุดจับ อุดรธานี กุมภวาปี 41110 ปณ.กุมภวาปี อุดรธานี กุมภวาปี 41370 ปณ.พันดอน เฉพาะ ต.พันดอน, ต.ผาสุก, ต.ปะโค, ต.เสอเพลอ อุดรธานี กู่แก้ว 41130 ปณ.หนองหาน อุดรธานี ไชยวาน 41290 ปณ.ไชยวาน อุดรธานี ทุ่งฝน 41310 ปณ.ทุ่งฝน อุดรธานี นายูง 41380 ปณ.นายูง อุดรธานี น้ำโสม 41210 ปณ.น้ำโสม อุดรธานี โนนสะอาด 41240 ปณ.โนนสะอาด อุดรธานี บ้านดุง 41190 ปณ.บ้านดุง อุดรธานี บ้านผือ 41160 ปณ.บ้านผือ อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม 41110 ปณ.กุมภาวปี อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ 41130 ปณ.หนองหาน อุดรธานี เพ็ญ 41150 ปณ.เพ็ญ อุดรธานี เมือง 41000 ปณ.อุดรธานี อุดรธานี เมือง 41330 ปณ.ค่ายรามสูร เฉพาะ ต.โนนสูง, ต.หนองไผ่ อุดรธานี วังสามหมอ 41280 ปณ.วังสามหมอ อุดรธานี ศรีธาตุ 41230 ปณ.ศรีธาตุ อุดรธานี สร้างคอม 41260 ปณ.สร้างคอม อุดรธานี หนองวัวซอ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำนาจเจริญ ( amnatcharoen postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ อำนาจเจริญ ชานุมาน 37210 ปณ.ชานุมาน อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37110 ปณ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ พนา 37180 ปณ.พนา อำนาจเจริญ เมือง 37000 ปณ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 37000 ปณ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 37290 ปณ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ หัวตะพาน 37240 ปณ.หัวตะพาน ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด อำนาจเจริญ ( amnatcharoen Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045 จังหวัดอำนาจเจริญ ( Thai province : amnatcharoen )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คำขวัญจังหวัด อำนาจเจริญ : พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตรพระเหลา เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใส ใฝ่ธรรม รหัสไปรษณีย์ อำนาจเจริญ ( amnatcharoen postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองบัวลำภู ( nongbualamphu postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ หนองบัวลำภู นากลาง 39170 ปณ.นากลาง หนองบัวลำภู นากลาง 39350 ปณ.กุดดินจี่ เฉพาะ ต.กุดดินจี่, ต.เก่ากลอย, ต.ดงสวรรค์ หนองบัวลำภู นาวัง 39170 ปณ.นากลาง หนองบัวลำภู โนนสัง 39140 ปณ.โนนสัง หนองบัวลำภู เมือง 39000 ปณ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง 39180 ปณ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา 39270 ปณ.สุวรรณคูหา ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด หนองบัวลำภู ( nongbualamphu Province )     รหัสโทรศัพท์ : 042 จังหวัดหนองบัวลำภู ( Thai province : nongbualamphu )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คำขวัญจังหวัด หนองบัวลำภู : ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติ ภูเก้าภูพานคำ แผ่นดินธรรม หลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขัณฑ์ กาบแก้วบัวบาน รหัสไปรษณีย์ หนองบัวลำภู ( nongbualamphu postcode / zipcode […] Read more →

รหัสไปรษณีย์หนองคาย

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ จังหวัด หนองคาย ( nongkhai postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ หนองคาย เซกา 43150 ปณ.เซกา หนองคาย โซ่พิสัย 43170 ปณ.โซ่พิสัย หนองคาย ท่าบ่อ 43110 ปณ.ท่าบ่อ หนองคาย บึงกาฬ 43140 ปณ.บึงกาฬ หนองคาย บึงโขงหลง 43220 ปณ.บึงโขงหลง หนองคาย บุ่งคล้า 43140 ปณ.บึงกาฬ หนองคาย ปากคาด 43190 ปณ.ปากคาด หนองคาย เฝ้าไร่ 43120 ปณ.โพนพิสัย หนองคาย พรเจริญ 43180 ปณ.พรเจริญ หนองคาย โพธิ์ตาก 43130 ปณ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย โพนพิสัย 43120 ปณ.โพนพิสัย หนองคาย เมือง 43000 ปณ.หนองคาย หนองคาย เมือง 43100 ปณ.ค่ายบกหวาน เฉพาะ ต.ค่ายบกหวาน, ต.สองห้อง, ต.พระธาตุบังพวน หนองคาย รัตนวาปี 43120 ปณ.โพนพิสัย หนองคาย ศรีเชียงใหม่ 43130 ปณ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ศรีวิไล 43210 ปณ.ศรีวิไล หนองคาย สระใคร 43100 ปณ.ค่ายบกหวาน หนองคาย สังคม 43160 ปณ.สังคม ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด […] Read more →

รหัสไปรษณีย์สุรินทร์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สุรินทร์ ( surin postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สุรินทร์ กาบเชิง 32210 ปณ.กาบเชิง สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32000 ปณ.สุรินทร์ สุรินทร์ จอมพระ 32180 ปณ.จอมพระ สุรินทร์ ชุมพลบุรี 32190 ปณ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ ท่าตูม 32120 ปณ.ท่าตูม สุรินทร์ โนนนารายณ์ 32130 ปณ.รัตนบุรี สุรินทร์ บัวเชด 32230 ปณ.บัวเชด สุรินทร์ ปราสาท 32140 ปณ.ปราสาท สุรินทร์ พนมดงรัก 32140 ปณ.ปราสาท สุรินทร์ เมือง 32000 ปณ.สุรินทร์ สุรินทร์ รัตนบุรี 32130 ปณ.รัตนบุรี สุรินทร์ ลำดวน 32220 ปณ.ลำดวน สุรินทร์ ศรีณรงค์ 32150 ปณ.สังขะ สุรินทร์ ศีขรภูมิ 32110 ปณ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ สนม 32160 ปณ.สนม สุรินทร์ สังขะ 32150 ปณ.สังขะ สุรินทร์ สำโรงทาบ 32170 ปณ.สำโรงทาบ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด สุรินทร์ ( surin Province ) […] Read more →

รหัสไปรษณีย์สกลนคร

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สกลนคร ( sakonnakhon postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ สกลนคร กุดบาก 47180 ปณ.กุดบาก สกลนคร กุสุมาลย์ 47210 ปณ.กุสุมาลย์ สกลนคร กุสุมาลย์ 47230 ปณ.ท่าแร่ เฉพาะ ต.อุ่มจาน, ต.นาเพียง สกลนคร คำตากล้า 47250 ปณ.คำตากล้า สกลนคร โคกศรีสุพรรณ 47280 ปณ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร เจริญศิลป์ 47290 ปณ.เจริญศิลป์ สกลนคร เต่างอย 47260 ปณ.เต่างอย สกลนคร นิคมน้ำอูน 47270 ปณ.นิคมน้ำอูน สกลนคร บ้านม่วง 47140 ปณ.บ้านม่วง สกลนคร พรรณานิคม 47130 ปณ.พรรณานิคม สกลนคร พรรณานิคม 47220 ปณ.ดงมะไฟ เฉพาะ ต.นาหัวบ่อ, ต.พอกน้อย สกลนคร พังโคน 47160 ปณ.พังโคน สกลนคร โพนนาแก้ว 47230 ปณ.ท่าแร่ สกลนคร ภูพาน 47180 ปณ.กุดบาก สกลนคร เมือง 47000 ปณ.สกลนคร สกลนคร เมือง 47220 ปณ.ดงมะไฟ เฉพาะ ต.ขมิ้น, ต.หนองลาด สกลนคร เมือง 47230 ปณ.ท่าแร่ เฉพาะ ต.ท่าแร่ สกลนคร วานรนิวาส 47120 ปณ.วานรนิวาส สกลนคร วาริชภูมิ 47150 […] Read more →

Scroll to Top