จังหวัดสระบุรี

February 17, 2015 clonedbabies No comments

สระบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย นับเป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพรั่งพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

จังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดทั้งภาคอีสานและภาคกลาง ได้แก่ ตอนเหนือ ติดกับจังหวัดลพบุรี ทางตะวันออกติดกับนครราชสีมา ทางใต้ติดกับนครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ส่วนทางตะวันตกติดกับพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด และอำเภอวังม่วง

คำขวัญประจำจังหวัด
พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำลำแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งเดียวกระหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตร ดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

ตราประจำจังหวัด

รูปมณฑป หมายถึงมณฑปที่อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูกครอบรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ นับเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดของชาวไทย

ต้นไม้ประจำจังหวัด
อินทนิลน้ำ

ดอกไม้ประจำจังหวัด
สุพรรณิการ์

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระพุทธบาท พระพุทธฉาย สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอก สวนรุกขชาติมวกเหล็ก น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ไร่กุสุมา สวนองุ่น

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image