ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

February 25, 2015 admin No comments

ดอกทุ้งฟ้า

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่
ชื่อดอกไม้ดอกทุ้งฟ้า
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Alstonia macrophylla Wall.
วงศ์APOCYNACEAE
ชื่ออื่นทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีขาวอมเทา
มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง
3-8 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
จำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ
ออกดอกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมเป็นไม้ที่ต้องการความชื้นมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดี
ถิ่นกำเนิดป่าดงดิบ ภาคใต้

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image