ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ดอกกาญจนิกา

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี-ดอกกาญจนิกา

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อดอกไม้ดอกกาญจนิกา
ชื่อสามัญNight Flower Jasmin
ชื่อวิทยาศาสตร์Nyctathes arbotristis
วงศ์
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ สลับกันไปตามข้อของต้น สีเขียวมีขนอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดและโคนก้านใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 5-8 ดอก ดอกสีขาวมี 6 กลีบ กลีบดอกจะบิดเวียนไปทางขวางคล้ายกังหัน ปลายกลีบเหมือนหางปลา วงในดอกเป็นสีแดงแสด หลอดดอกสีแง เกสรเป็นเส้นเล็กละเอียดซ้อนอยู่ในหลอดดอก มีกลิ่นหอม บานกลางคืน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดประเทศอินเดีย