ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

ดอกชัยพฤกษ์

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยนาท
ชื่อดอกไม้ดอกชัยพฤกษ์
ชื่อสามัญJavanese Cassia, Rainbow Shower
ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia javanica L.
วงศ์LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นขี้เหล็กยะวา
ลักษณะทั่วไปลำต้นสูง 15–25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก รูปไข่แกมรูปรี ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู โคนคอดเป็นก้านดอกจำนวนมากออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมดินทราย ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดอินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้