ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ดอกพุทธรักษา

ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร

ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพร
ชื่อดอกไม้ดอกพุทธรักษา
ชื่อสามัญButsarana
ชื่อวิทยาศาสตร์Canna indica Linn.
วงศ์CANNACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไปพุทธรักษาเป็นพรรณไม้ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1–2 เมตร มีลำต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า เหง้า เจริญเติบโต โดยแตกหน่อเป็นกอคล้ายกล้วย ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวโคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นชัด ใบมีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15–20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอก 8–10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและสีสันแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์
การขยายพันธุ์การเพาะเมล็ด, แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย แสงแดดจัดกลางแจ้ง
ถิ่นกำเนิดประเทศอินเดีย