ดอกไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย

ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยข้อมูลดอกไม้ประจำจังหวัด โดยเรียงตามภูมิภาค

ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ดังนี้

 • เชียงราย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพวงแสด
 • น่าน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
 • พะเยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสารภี
 • เชียงใหม่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว
 • แม่ฮ่องสอน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวตอง
 • แพร่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกยมหิน
 • ลำปาง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกธรรมรักษา
 • ลำพูน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว
 • อุตรดิตถ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่
ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • พิษณุโลก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี
 • สุโขทัย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง
 • เพชรบูรณ์ ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • กำแพงเพชร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล
 • นครสวรรค์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสลา
 • นนทบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี
 • ลพบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล
 • สิงห์บุรี ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • อ่างทอง ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • สระบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์
 • อุทัยธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์
 • ชัยนาท ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชัยพฤกษ์
 • พระนครศรีอยุธยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกโสน
 • พิจิตร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง
 • สุพรรณบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์
 • นครนายก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์
 • ปทุมธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง
 • สมุทรปราการ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกดาวเรือง
 • นครปฐม ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • สมุทรสาคร ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • สมุทรสงคราม ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ดังนี้
 • หนองคาย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชิงชัน
 • บึงกาฬ ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • สกลนคร ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกอินทนิลน้ำ
 • หนองบัวลำภู ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง
 • เลย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย
 • มุกดาหาร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกช้างน้าว
 • อุดรธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว
 • กาฬสินธุ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพะยอม
 • ขอนแก่น ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกราชพฤกษ์
 • อำนาจเจริญ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว
 • อุบลราชธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง
 • ยโสธร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวแดง
 • ร้อยเอ็ด ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกอินทนิล
 • มหาสารคาม ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกลั่นทมขาว
 • ชัยภูมิ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกระเจียว
 • นครราชสีมา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสาธร
 • บุรีรัมย์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์
 • นครพนม ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกกันเกรา
 • สุรินทร์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกันเกรา
 • ศรีสะเกษ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกลำดวน
ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด ดังนี้

 • สระแก้ว ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกแก้ว
 • ปราจีนบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกปีป
 • ฉะเชิงเทรา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรีป่า
 • ชลบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่
 • ระยอง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่
 • จันทบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเหลืองจันทบูร
 • ตราด ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกฤษณา
ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ดังนี้

 • ตาก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว
 • กาญจนบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกาญจนิกา
 • ราชบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกัลปพฤกษ์
 • เพชรบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
 • ประจวบคีรีขันธ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเกด
ภาคใต้ มี 14 จังหวัด ดังนี้

 • ชุมพร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพุทธรักษา
 • ระนอง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกโกมาชุม
 • สุราษฎร์ธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวผุด
 • นครศรีธรรมราช ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกราชพฤกษ์
 • กระบี่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทุ้งฟ้า
 • พังงา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกจำปูน
 • ภูเก็ต ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเฟื่องฟ้า
 • พัทลุง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพะยอม
 • ตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกศรีตรัง
 • ปัตตานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชบา
 • สงขลา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสะเดาเทียม
 • สตูล ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกกาหลง
 • นราธิวาส ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบานบุรี
 • ยะลา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล

และทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้เรื่อง ดอกไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ จะเห็นว่าจังหวัดส่วนใหญ่จำนวน 72 จังหวัดมีดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกไม้บางชนิดก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของหลายจังหวัด เช่น ดอกทองกวาว ดอกสุพรรณิการ์และดอกบัวหลวง เป็นต้น