ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดอกบานบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส

ดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส
ชื่อดอกไม้ดอกบานบุรี
ชื่อสามัญGolden trumpet, Allamanda
ชื่อวิทยาศาสตร์Allamanda cathartica Linn.
วงศ์APOCYNACEAE
ชื่ออื่นบานบุรีหอม, บานบุรีแสด
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้เถาเล็ก ใบยาวกว้างปลายแหลม ดอกคล้ายดอกผักบุ้ง สีม่วง สีเหลือง หรือสีแสดตามพันธุ์ กลิ่นหอมอ่อน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง หรือปักชำ
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย แสงแดดปานกลาง
ถิ่นกำเนิดบราซิล และอเมริกาเขตร้อน