ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา

ดอกจำปูน

ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา

ดอกไม้ประจำจังหวัดพังงา
ชื่อดอกไม้ดอกจำปูน
ชื่อสามัญJum-poon
ชื่อวิทยาศาสตร์Anaxagorea siamensis
วงศ์ANNONACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไปเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร กิ่งก้านจะเกลี้ยง ลำต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้ำ ใบสีเขียวเป็นมัน พื้นใบเกลี้ยง ยาวประมาณ 4-6 นิ้ว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตามยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มีสีขาวเป็นมัน มี 3 กลีบ เมื่อบานเต็มที่ประมาณ 1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรงตอนกลางวัน
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง แต่เพาะเมล็ดจะได้ผลดีกว่า
สภาพที่เหมาะสมเป็นไม้กลางแจ้ง ขึ้นได้ในดินทุกชนิด
ถิ่นกำเนิดภาคใต้ของประเทศไทย