ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต

ดอกเฟื่องฟ้า

ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต

ดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต
ชื่อดอกไม้ดอกเฟื่องฟ้า
ชื่อสามัญBougainvillea, Peper Flower, Kertas
ชื่อวิทยาศาสตร์Bougainvillea spp.
วงศ์NYCTAGINACEAE
ชื่ออื่นตรุษจีน, ดอกต่างใบ, ดอกกระดาษ
ลักษณะทั่วไปเฟื่องฟ้าเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางประเภทเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาวประมาณ 1–10 เมตร มีลำเถาแข็งแรงเลื้อยไปได้ไกล ลำต้นมีหนามติดอยู่เป็นระยะๆ ลักษณะทรงพุ่มตัดแต่งได้ บังคับทิศทางการเจริญเติบโตได้ ใบเป็นใบเดี่ยวแตกตามเถา รูปไข่ปลาย ใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ พื้นใบเรียบสีเขียว ออกดอกเป็นช่อตามส่วนยอด มีกลีบดอกหรือใบประดับ 3 กลีบ ส่วนดอกจะมี ดอกเล็กสีขาว กลีบดอกจะมีขนาดและสีสันแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะให้ดอกดกมาก
การขยายพันธุ์การตอน, การปักชำ, การเสียบยอด
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด ทนแล้งได้ดี
ถิ่นกำเนิดประเทศบราซิล