ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

ดอกบัวแดง

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร

ดอกไม้ประจำจังหวัดยโสธร
ชื่อดอกไม้ดอกบัวแดง
ชื่อสามัญWater Lily
ชื่อวิทยาศาสตร์Nymphaea lotus Linn.
วงศ์NYMPHACACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไปเป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
สภาพที่เหมาะสมดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด
ถิ่นกำเนิด