ดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์

ดอกกันเกรา

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุรินทร์

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม, สุรินทร์
ชื่อดอกไม้ดอกกันเกรา
ชื่อสามัญAnan, Tembusu
ชื่อวิทยาศาสตร์Fagraea fragrans Roxb.
วงศ์LOGANIACEAE
ชื่ออื่นกันเกรา (ภาคกลาง), ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ลักษณะทั่วไปต้น สูงประมาณ 20–30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปกรวยคว่ำ หนาทึบ ใบเดี่ยว รูปรีหรือแกมใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อน ออกดอกเป็นช่อจำนวนมากที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมเย็น ลักษณะดอกคล้ายแจกัน ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมเติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้แหล่งน้ำใน ประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, พม่า, เวียดนาม และประเทศไทย

ดอกกันเกรา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครพนม, จังหวัดสุรินทร์