ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ดอกสุพรรณิการ์

ดอกฝ้ายคำ

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี
ชื่อดอกไม้ดอกสุพรรณิการ์
ชื่อสามัญYellow Cotton Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg.
วงศ์BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
ชื่ออื่นฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไปต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดอเมริกากลาง และอเมริกาใต้

ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี