ถูกคนอื่นปลอมเป็นเราบน facebook ทำให้เสียหาย แก้ไขอย่างไร ?

11 Aug 2014
23

ถูกคนอื่นปลอมเป็นเราบน facebook ทำให้เสียหาย แก้ไขอย่างไร ?