ทำอย่างไรให้เก็บกุ้งแห้งไว้ได้นานๆ

14 Dec 2014
6

ทำอย่างไรให้เก็บกุ้งแห้งไว้ได้นานๆ