ทำอย่างไร เมื่อแอปเปิ้ลที่ปอกแล้วเป็นสีคล้ำ

14 Dec 2014
25

ทำอย่างไร เมื่อแอปเปิ้ลที่ปอกแล้วเป็นสีคล้ำ