จังหวัดภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

ภาคตะวันออก เป็นอีกภาคหนึ่งของประเทศไทยที่มีความสำคัญมากที่สุด

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด

 

จังหวัดในภาคตะวันออก มีกี่จังหวัด จังหวัดในภาคตะวันออกมีทั้งหมด 7 จังหวัด ดังนี้

1.จังหวัดจันทบุรี
2.จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.จังหวัดชลบุรี
4.จังหวัดตราด
5.จังหวัดปราจีนบุรี
6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกคือจังหวัดสระแก้ว โดยมีพื้นที่ 7,195 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดคือจังหวัดตราด ซึ่งมีขนาดเพียง 2,819 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือจังหวัดชลบุรี โดยมีจำนวนประชากรจำนวน 1,320,000 คน ในขณะที่จังหวัดตราดมีประชากรน้อยที่สุดเพียง 221,000 คนเท่านั้น

ภาคตะวันออกมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบผสมผสาน กล่าวคือ มีทั้งที่ราบสูง ที่ราบต่ำและชายทะเล ส่งผลให้ภาคตะวันออกเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหลงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนชายทะเลที่มีชื่อเสียงในเวลาเดียวกัน

พื้นที่ของทางภาคตะวันออก มีขอบเขตจรดภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ทิศตะวันตก และทิศใต้ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันออก จรด ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศเหนือ จรด ภาคกลาง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัด
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ภาคอีสานมีกี่จังหวัด
ภาคเหนือมีกี่จังหวัด
ภาคตะวันตกมีกี่จังหวัด
ภาคใต้มีกี่จังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด