เก็บหอมใหญ่ไว้ใช้นานๆ ด้วยวิธีง่ายๆ

02 Oct 2014
20

เก็บหอมใหญ่ไว้ใช้นานๆ ด้วยวิธีง่ายๆ