รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์ลำพูน

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลำพูน ( lamphun postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ลำพูน ทุ่งหัวช้าง 51160 ปณ.ทุ่งหัวช้าง ลำพูน บ้านธิ 51180 ปณ.บ้านธิ ลำพูน บ้านโฮ่ง 51130 ปณ.บ้านโฮ่ง ลำพูน ป่าซาง 51120 ปณ.ป่าซาง ลำพูน เมือง 51000 ปณ.ลำพูน ลำพูน เมือง 51150 ปณ.อุโมงค์ เฉพาะ ต.หนองช้างคืน, ต.อุโมงค์ ลำพูน แม่ทา 51140 ปณ.แม่ทา ลำพูน แม่ทา 51170 ปณ.ทากาด เฉพาะ ต.ทากาศ, ต.ทาขุมเงิน, ต.ทาทุ่งหลวง, ต.ทาแม่ลอบ ลำพูน ลี้ 51110 ปณ.ลี้ ลำพูน เวียงหนองล่อง 51120 ปณ.ป่าซาง ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด ลำพูน ( lamphun Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053 จังหวัดลำพูน ( Thai province : lamphun )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ คำขวัญจังหวัด ลำพูน […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ลำปาง

April 21, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ลำปาง ( lampang postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ลำปาง เกาะคา 52130 ปณ.เกาะคา ลำปาง งาว 52110 ปณ.งาว ลำปาง แจ้ห่ม 52120 ปณ.แจ้ห่ม ลำปาง เถิน 52160 ปณ.เถิน ลำปาง เถิน 52230 ปณ.แม่วะ เฉพาะ ต.แม่วะ ลำปาง เมือง 52000 ปณ.ลำปาง ลำปาง เมือง 52100 ปณ.สบตุ๋ย เฉพาะ ต.สบตุ๋ย, ต.สวนดอก, ต.ชมพู, ต.ปงแสนทอง, ต.บ่อแฮ้ว, ต.บ้านเป้า, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านค่า ลำปาง เมือง 52220 ปณ.แม่เมาะ เฉพาะ ต.พระบาท ม.4 ลำปาง เมืองปาน 52240 ปณ.เมืองปาน ลำปาง แม่ทะ 52150 ปณ.แม่ทะ ลำปาง แม่ทะ 52220 ปณ.แม่เมาะ เฉพาะ ต.แม่ทะ ม.6 ลำปาง แม่พริก 52180 ปณ.แม่พริก ลำปาง แม่พริก 52230 ปณ.แม่วะ เฉพาะ ต.พระบาทวังตวง ม.1-2 ลำปาง แม่เมาะ 52000 ปณ.ลำปาง เฉพาะ ต.บ้านดง ม.4-6 ลำปาง แม่เมาะ 52220 ปณ.แม่เมาะ ลำปาง วังเหนือ 52140 […] Read more →

รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ( maehongson postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58140 ปณ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58150 ปณ.ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ปาย 58130 ปณ.ปาย แม่ฮ่องสอน เมือง 58000 ปณ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58120 ปณ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58110 ปณ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน สบเมย 58110 ปณ.แม่สะเรียง ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด แม่ฮ่องสอน ( maehongson Province )     รหัสโทรศัพท์ : 053 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( Thai province : maehongson )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ คำขวัญจังหวัด แม่ฮ่องสอน : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง รหัสไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน ( maehongson postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์แพร่

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์แพร่ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แพร่ ( phrae postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ แพร่ เด่นชัย 54110 ปณ.เด่นชัย แพร่ เมือง 54000 ปณ.แพร่ แพร่ ร้องกวาง 54140 ปณ.ร้องกวาง แพร่ ลอง 54150 ปณ.ลอง แพร่ วังชิ้น 54160 ปณ.วังชิ้น แพร่ สอง 54120 ปณ.สอง แพร่ สูงเม่น 54000 ปณ.แพร่ เฉพาะ ต.เวียงทอง แพร่ สูงเม่น 54130 ปณ.สูงเม่น แพร่ หนองม่วงไข่ 54170 ปณ.หนองม่วงไข่ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด แพร่ ( phrae Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054 จังหวัดแพร่ ( Thai province : phrae )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ คำขวัญจังหวัด แพร่ : ม่อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรัก พระลอ ช่อแฮ ศรีเมือง ลือเลื่อง แพะเมืองผี คนแพร่นี้ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด เพชรบูรณ์ ( phetchabun postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67270 ปณ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ เขาค้อ 67280 ปณ.แคมป์สน เฉพาะ ต.แคมป์สน, ต.เข็กน้อย เพชรบูรณ์ ชนแดน 67150 ปณ.ชนแดน เพชรบูรณ์ ชนแดน 67190 ปณ.ดงขุย เฉพาะ ต.ดงขุย, ต.บ้านกล้วย, ต.ตะกุดไร เพชรบูรณ์ น้ำหนาว 67260 ปณ.น้ำหนาว เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67160 ปณ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 67230 ปณ.วังพิกุล เฉพาะ ต.วังพิกุล เพชรบูรณ์ เมือง 67000 ปณ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เมือง 67210 ปณ.วังชมภู เฉพาะ ต.วังชมภู, ต.นายม, ต.ระวิง, ต.ห้วยสะแก เพชรบูรณ์ เมือง 67250 ปณ.ท่าพล เฉพาะ ต.ท่าพล เพชรบูรณ์ วังโป่ง 67240 ปณ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67130 ปณ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี 67180 ปณ.พุเตย เฉพาะ ต.พุเตย, ต.พุขาม, ต.ภูน้ำหยด, ต.ซับสมบูรณ์, ต.วังใหญ่, ต.ซับน้อย เพชรบูรณ์ ศรีเทพ 67170 ปณ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67140 ปณ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ หนองไผ่ 67220 […] Read more →

รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พิษณุโลก ( phitsanulok postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ พิษณุโลก ชาติตระการ 65170 ปณ.ชาติตระการ พิษณุโลก นครไทย 65120 ปณ.นครไทย พิษณุโลก เนินมะปราง 65190 ปณ.เนินมะปราง พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65110 ปณ.บางกระทุ่ม พิษณุโลก บางกระทุ่ม 65210 ปณ.เนินกุ่ม เฉพาะ ต.เนินกุ่ม, ต.วัดตายม พิษณุโลก บางระกำ 65140 ปณ.บางระกำ พิษณุโลก บางระกำ 65240 ปณ.ชุมแสงสงคราม เฉพาะ ต.ชุมแสงสงคราม, ต.คุยม่วง พิษณุโลก พรหมพิราม 65150 ปณ.พรหมพิราม พิษณุโลก พรหมพิราม 65180 ปณ.หนองตม เฉพาะ ต.ตลุกเทียม, ต.มะต้อง, ต.ศรีภิรมย์, ต.วงฆ้อง, ต.ดงประคำ พิษณุโลก เมือง 65000 ปณ.พิษณุโลก พิษณุโลก เมือง 65230 ปณ.วัดพริก เฉพาะ ต.วัดพริก, ต.วังน้ำคู้, ต.งิ้วงาม พิษณุโลก วังทอง 65130 ปณ.วังทอง พิษณุโลก วังทอง 65220 ปณ.แก่งโสภา เฉพาะ ต.แก่งโสภา, ต.บ้านกลาง พิษณุโลก วัดโบสถ์ 65160 ปณ.วัดโบสถ์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) […] Read more →

รหัสไปรษณีย์พิจิตร

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พิจิตร ( phichit postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ พิจิตร ดงเจริญ 66210 ปณ.วังตะกู พิจิตร ตะพานหิน 66110 ปณ.ตะพานหิน พิจิตร ตะพานหิน 66150 ปณ.ทับคล้อ เฉพาะ ต.ทุ่งโพธิ์, ต.วังหลุม พิจิตร ทับคล้อ 66150 ปณ.ทับคล้อ พิจิตร ทับคล้อ 66230 ปณ.เขาทราย เฉพาะ ต.เขาทราย, ต.เขาเจ็ดลูก พิจิตร บางมูลนาก 66120 ปณ.บางมูลนาก พิจิตร บางมูลนาก 66210 ปณ.วังตะกู เฉพาะ ต.วังตะกู พิจิตร บึงนาราง 66130 ปณ.โพทะเล พิจิตร โพทะเล 66130 ปณ.โพทะเล พิจิตร โพธิ์ประทับช้าง 66190 ปณ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร เมือง 66000 ปณ.พิจิตร พิจิตร เมือง 66170 ปณ.หัวดง เฉพาะ ต.ฆะมัง ม.3-4, ม.7-9, ต.ดงป่าคำ, ต.หัวดง, ต.ดงกลาง พิจิตร วชิรบารมี 66140 ปณ.สามง่าม พิจิตร วชิรบารมี 66220 ปณ.กำแพงดิน เฉพาะ ต.หนองหลุม พิจิตร วังทรายพูน 66180 ปณ.วังทรายพูน พิจิตร สากเหล็ก 66160 ปณ.สากเหล็ก พิจิตร สามง่าม 66140 ปณ.สามง่าม พิจิตร […] Read more →

รหัสไปรษณีย์พะเยา

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พะเยา ( phayao postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ พะเยา จุน 56150 ปณ.จุน พะเยา เชียงคำ 56110 ปณ.เชียงคำ พะเยา เชียงม่วน 56160 ปณ.เชียงม่วน พะเยา ดอกคำใต้ 56120 ปณ.ดอกคำใต้ พะเยา ปง 56140 ปณ.ปง พะเยา ภูกามยาว 56000 ปณ.พะเยา พะเยา ภูซาง 56110 ปณ.ภูซาง พะเยา เมือง 56000 ปณ.พะเยา พะเยา แม่ใจ 56130 ปณ.แม่ใจ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด พะเยา ( phayao Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054 จังหวัดพะเยา ( Thai province : phayao )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคเหนือ คำขวัญจังหวัด พะเยา : กว๊านพะเยา แหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้า ตนหลวงบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่อง ดอยบุษราคัม รหัสไปรษณีย์ พะเยา ( […] Read more →

รหัสไปรษณีย์น่าน

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ จังหวัด น่าน ( nan postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55130 ปณ.ทุ่งช้าง น่าน เชียงกลาง 55160 ปณ.เชียงกลาง น่าน ท่าวังผา 55140 ปณ.ท่าวังผา น่าน ทุ่งช้าง 55130 ปณ.ทุ่งช้าง น่าน นาน้อย 55150 ปณ.นาน้อย น่าน นาหมื่น 55180 ปณ.นาหมื่น น่าน บ่อเกลือ 55220 ปณ.บ่อเกลือ น่าน บ้านหลวง 55190 ปณ.บ้านหลวง น่าน ปัว 55120 ปณ.ปัว น่าน ภูเพียง 55000 ปณ.น่าน น่าน เมือง 55000 ปณ.น่าน น่าน แม่จริม 55170 ปณ.แม่จริม น่าน เวียงสา 55110 ปณ.เวียงสา น่าน สองแคว 55160 ปณ.สองแคว น่าน สันติสุข 55210 ปณ.ดู่พงษ์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด น่าน ( nan Province )     รหัสโทรศัพท์ : 054 จังหวัดน่าน ( Thai province […] Read more →

รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครสวรรค์ ( nakhonsawan postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว 60230 ปณ.เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ โกรกพระ 60170 ปณ.โกรกพระ นครสวรรค์ ชุมตาบง 60150 ปณ.ลาดยาว นครสวรรค์ ชุมแสง 60120 ปณ.ชุมแสง นครสวรรค์ ชุมแสง 60250 ปณ.ทับกฤช เฉพาะ ต.ทับกฤช, ต.ทับกฤชใต้, ต.พันลาน นครสวรรค์ ตากฟ้า 60190 ปณ.ตากฟ้า นครสวรรค์ ตาคลี 60140 ปณ.ตาคลี นครสวรรค์ ตาคลี 60210 ปณ.ช่องแค เฉพาะ ต.ช่องแค, ต.สร้อยทอง, ต.ห้วยหอม, ต.พรหมนิมิต นครสวรรค์ ตาคลี 60260 ปณ.จันเสน เฉพาะ ต.จันเสน, ต.ลาดทิพรส นครสวรรค์ ท่าตะโก 60160 ปณ.ท่าตะโก นครสวรรค์ บรรพตพิสัย 60180 ปณ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ พยุหะคีรี 60130 ปณ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ ไพศาลี 60220 ปณ.ไพศาลี นครสวรรค์ เมือง 60000 ปณ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ เมือง 60240 ปณ.หนองเบน เฉพาะ ต.หนองกระโดน, ต.หนองกรด นครสวรรค์ แม่เปิน 60150 ปณ.ลาดยาว นครสวรรค์ แม่วงก์ 60150 ปณ.ลาดยาว นครสวรรค์ ลาดยาว 60150 […] Read more →

Scroll to Top