รหัสไปรษณีย์

รหัสไปรษณีย์นครนายก

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์นครนายก รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครนายก ( nakhonnayok postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ นครนายก บ้านนา 26110 ปณ.บ้านนา นครนายก ปากพลี 26130 ปณ.ปากพลี นครนายก เมือง 26000 ปณ.นครนายก นครนายก เมือง 26001 ปณฝ. รร.จปร. เฉพาะ ต.พรหมณี ม.1, ม.13, ภายในบริเวณ รร.จปร. และ รร.ปิยชาติ นครนายก องครักษ์ 26120 ปณ.องครักษ์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด นครนายก ( nakhonnayok Province )     รหัสโทรศัพท์ : 037 จังหวัดนครนายก ( Thai province : nakhonnayok )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคกลาง คำขวัญจังหวัด นครนายก : เมืองในฝัน ที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ รหัสไปรษณีย์ นครนายก ( nakhonnayok postcode / zipcode ) Read more →

รหัสไปรษณีย์ตราด

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ตราด ( trat postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ตราด เกาะกูด 23000 ปณ.ตราด ตราด เกาะช้าง 23170 ปณ.แหลมงอบ ตราด เขาสมิง 23130 ปณ.เขาสมิง ตราด เขาสมิง 23150 ปณ.แสนตุ้ง เฉพาะ ต.ท่าโสม, ต.แสนตุ้ง, ต.สะตอ, ต.ประณีต, ต.เทพนิมิต ตราด คลองใหญ่ 23110 ปณ.คลองใหญ่ ตราด บ่อไร่ 23140 ปณ.บ่อไร่ ตราด เมือง 23000 ปณ.ตราด ตราด แหลมงอบ 23120 ปณ.แหลมงอบ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด ตราด ( trat Province )     รหัสโทรศัพท์ : 039 จังหวัดตราด ( Thai province : trat )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออก คำขวัญจังหวัด ตราด : เมืองพลอยแห่งสยาม หมู่เกาะงามครึ่งร้อย อร่อยระกำแสนหวาน สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน อนุสรณ์สถานเขาล้าน บวรสถานยุทธนาวี (เกาะช้าง) เส้นทางดีสู่กัมพูชา ศูนย์การค้าชายแดน […] Read more →

รหัสไปรษณีย์ชลบุรี

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ชลบุรี ( chonburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ ชลบุรี เกาะจันทร์ 20240 ปณ.ท่าบุญมี ชลบุรี เกาะสีชัง 20120 ปณ.เกาะสีชัง ชลบุรี บ่อทอง 20270 ปณ.บ่อทอง ชลบุรี บางละมุง 20150 ปณ.บางละมุง ชลบุรี บ้านบึง 20170 ปณ.บ้านบึง ชลบุรี บ้านบึง 20220 ปณ.หัวกุญแจ เฉพาะ ต.คลองกิ่ว, ต.หนองอิรุณ, ต.หนองไผ่แก้ว ชลบุรี พนัสนิคม 20140 ปณ.พนัสนิคม ชลบุรี พนัสนิคม 20240 ปณ.ท่าบุญมี เฉพาะ ต.นาเริก ม.4-5, ม.8-11, ม.14-15, ต.นาวังหิน ม.4-6, ม.10-11 ชลบุรี พานทอง 20160 ปณ.พานทอง ชลบุรี เมือง 20000 ปณ.ชลบุรี ชลบุรี เมือง 20130 ปณ.บางแสน เฉพาะ ต.บ้านปึก, ต.แสนสุข, ต.เหมือง, ต.เสม็ด ม.7-8, ต.ห้วยกะปิ ม.4-5 ชลบุรี เมือง 20131 ปณฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา เฉพาะหน่วยงานราชการและหอพักภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ศรีราชา 20110 ปณ.ศรีราชา ชลบุรี ศรีราชา 20230 ปณ.อ่าวอุดม เฉพาะ ต.ทุ่งสุขลา, ต.บึง, ต.บ่อวิน, ต.หนองขาม ม.1, ม.5, ม.10-11 ชลบุรี […] Read more →

รหัสไปรษณีย์จันทบุรี

April 19, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด จันทบุรี ( chanthaburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ จันทบุรี แก่งหางแมว 22160 ปณ.นายายอาม จันทบุรี ขลุง 22110 ปณ.ขลุง จันทบุรี ขลุง 22150 ปณ.มะขาม เฉพาะ ต.บ่อเวฬุ จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ 22210 ปณ.เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ท่าใหม่ 22120 ปณ.ท่าใหม่ จันทบุรี ท่าใหม่ 22170 ปณ.ทุ่งเบญจา เฉพาะ ต.โขมง, ต.รำพัน, ต.เขาแก้ว, ต.ทุ่งเบญจา จันทบุรี นายายอาม 22160 ปณ.นายายอาม จันทบุรี นายายอาม 22170 ปณ.ทุ่งเบญจา เฉพาะ ต.วังโตนด, ต.กระแจะ, ต.สนามไชย, ต.วังใหม่ จันทบุรี โป่งน้ำร้อน 22140 ปณ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี มะขาม 22150 ปณ.มะขาม จันทบุรี เมือง 22000 ปณ.จันทบุรี จันทบุรี สอยดาว 22180 ปณ.สอยดาว จันทบุรี แหลมสิงห์ 22120 ปณ.ท่าใหม่ เฉพาะ ต.บางกะไชย จันทบุรี แหลมสิงห์ 22130 ปณ.แหลมสิงห์ จันทบุรี แหลมสิงห์ 22190 ปณ.พลิ้ว เฉพาะ ต.พลิ้ว, ต.คลองน้ำเค็ม, ต.บางสระเก้า ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ […] Read more →

รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร

April 18, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กำแพงเพชร ( kamphaengphet postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ กำแพงเพชร โกสัมพีนคร 62000 ปณ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62130 ปณ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี 62140 ปณ.สลกบาตร เฉพาะ ต.สลกบาตร, ต.บ่อถ้ำ, ต.ดอนแตง, ต.วังชะพลู, ต.โค้งไผ่, ต.วังหามแห, ต.ปางมะค่า กำแพงเพชร คลองขลุง 62120 ปณ.คลองขลุง กำแพงเพชร คลองลาน 62180 ปณ.คลองลาน กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา 62190 ปณ.ทุ่งทราย กำแพงเพชร ไทรงาม 62150 ปณ.ไทรงาม กำแพงเพชร บึงสามัคคี 62210 ปณ.ระหาน กำแพงเพชร ปางศิลาทอง 62120 ปณ.คลองขลุง กำแพงเพชร พรานกระต่าย 62110 ปณ.พรานกระต่าย กำแพงเพชร เมือง 62000 ปณ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร เมือง 62160 ปณ.ปากดง เฉพาะ ต.ไตรตรึงษ์, ต.ธำมรงค์ กำแพงเพชร ลานกระบือ 62170 ปณ.ลานกระบือ ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลจังหวัด กำแพงเพชร ( kamphaengphet Province )     รหัสโทรศัพท์ : 055 จังหวัดกำแพงเพชร […] Read more →

รหัสไปรษณีย์กาญจนบุรี

April 18, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กาญจนบุรี ( kanchanaburi postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย 71260 ปณ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 71180 ปณ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ท่าม่วง 71000 ปณ.กาญจนบุรี เฉพาะ ต.ท่าล้อ ม.1-2 กาญจนบุรี ท่าม่วง 71110 ปณ.ท่าม่วง กาญจนบุรี ท่าม่วง 71130 ปณ.ท่าเรือพระแท่น เฉพาะ ต.ท่าตะคร้อ, ต.วังศาลา ม.3, ม.6 กาญจนบุรี ท่ามะกา 70190 ปณ.ห้วยกระบอก จ.ราชบุรี เฉพาะ ต.สนามแย้ กาญจนบุรี ท่ามะกา 71120 ปณ.ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ามะกา 71130 ปณ.ท่าเรือพระแท่น เฉพาะ ต.ดอนชะเอม, ต.ท่าเรือ, ต.พระแท่น, ต.แสนตอ, ต.อุโลกสี่หมื่น, ต.ตะคร้ำเอน, ต.หนองลาน กาญจนบุรี ไทรโยค 71150 ปณ.ไทรโยก กาญจนบุรี บ่อพลอย 71160 ปณ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี บ่อพลอย 71220 ปณ.หนองปรือ เฉพาะ ต.หนองรี, ต.หนองกร่าง กาญจนบุรี พนมทวน 71140 ปณ.พนมทวน กาญจนบุรี พนมทวน 71170 ปณ.ตลาดเขต เฉพาะ ต.รางหวาย กาญจนบุรี เมือง 71000 ปณ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี เมือง 71190 ปณ.ลาดหญ้า เฉพาะ ต.วังด้ง, […] Read more →

รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

April 18, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ( bangkok postcode / zipcode ) จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ กรุงเทพมหานคร คลองเตย 10110 ปณ.พระโขนง กรุงเทพมหานคร คลองเตย 10260 ปณ.บางนา เฉพาะแขวงพระโขนง ซ.สุขุมวิท เลขคู่ 48/1-48/4, 50 และ ถ.ริมทางรถไฟเก่า ม.1 เลขคี่ 6021-6689, เลขคู่ 1928-2422 กรุงเทพมหานคร คลองสาน 10600 ปณ.สำเหร่ กรุงเทพมหานคร คลองสามวา 10510 ปณ.มีนบุรี กรุงเทพมหานคร คันนายาว 10230 ปณ.จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร จตุจักร 10900 ปณจตุจักร กรุงเทพมหานคร จอมทอง 10150 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง 10001 ศูนย์ไปรษณีย์ดอนเมือง เฉพาะศูนย์ไปรษณีย์ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง 10002 ปณฝ.สำนักงานการสื่อสารฯ เฉพาะสำนักงานการสื่อสารฯ กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง 10003 ที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน เฉพาะที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง 10210 ปณ.หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดินแดง 10400 ปณ.สามเสนใน กรุงเทพมหานคร ดุสิต 10300 ปณ.ดุสิต กรุงเทพมหานคร ดุสิต 10303 ปณฝ.จิตรลดา เฉพาะภายในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน 10170 ปณ.ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา 10170 ปณ.ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ 10140 ปณ.ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร […] Read more →

Scroll to Top