Tag: ความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค

ความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค

November 1, 2013 clonedbabies No comments

ความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค ทุกปีที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าพญานาคเป็นผู้ทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ก็มีคนพยายามค้นหาความจริงอีกว่าที่จริงแล้วบั้งไฟพญานาคนั้นเกิดขึ้นได้ อย่างไร จนปัจจุบันนี้ก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ บั้งไฟพญานาค ตอนที่ 1 บั้งไฟพญานาค ตอนที่ 2 ที่มาความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค: http://thaiculturebuu.wordpress.com Read more →

Scroll to Top