Tag: ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม ดอกกันเกรา ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม ดอกไม้ประจำจังหวัด นครพนม, สุรินทร์ ชื่อดอกไม้ ดอกกันเกรา ชื่อสามัญ Anan, Tembusu ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb. วงศ์ LOGANIACEAE ชื่ออื่น กันเกรา (ภาคกลาง), ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลักษณะทั่วไป ต้นสูงประมาณ 20–30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปกรวยคว่ำ หนาทึบ ใบเดี่ยว รูปรีหรือแกมใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อน ออกดอกเป็นช่อจำนวนมากที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมเย็น ลักษณะดอกคล้ายแจกัน ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด ป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้แหล่งน้ำใน ประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, พม่า, เวียดนาม และประเทศไทย ดอกกันเกรา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครพนม, จังหวัดสุรินทร์ Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ ดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก ดอกไม้ประจำจังหวัด นครนายก, บุรีรัมย์ , สระบุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี ชื่อดอกไม้ ดอกสุพรรณิการ์ ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE) ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง) ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ดอกสุพรรณิการ์ ดอกฝ้ายคำ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดนครนายก, จังหวัดบุรีรัมย์ , จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอุทัยธานี Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน ดอกเสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก ดอกไม้ประจำจังหวัด ตาก, น่าน ชื่อดอกไม้ ดอกเสี้ยวดอกขาว ชื่อสามัญ Orchid Tree, Purple Bauhinia ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata L. วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น เสี้ยวป่าดอกขาว ลักษณะทั่วไป ต้น สูง 5–10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง 6–10 ดอก มี 5 กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วง เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อินเดีย, มาเลเซีย ดอกเสี้ยวดอกขาว เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดตาก, จังหวัดน่าน Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก ดอกเสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก ดอกไม้ประจำจังหวัด ตาก, น่าน ชื่อดอกไม้ ดอกเสี้ยวดอกขาว ชื่อสามัญ Orchid Tree, Purple Bauhinia ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata L. วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น เสี้ยวป่าดอกขาว ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 5–10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง 6–10 ดอก มี 5 กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วง เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด อินเดีย, มาเลเซีย ดอกเสี้ยวดอกขาว เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดตาก, จังหวัดน่าน Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด ดอกกฤษณา ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด ดอกไม้ประจำจังหวัด ตราด ชื่อดอกไม้ ดอกกฤษณา ชื่อสามัญ Eagle Wood, Lignum Aloes, Agarwood, Aloe Wood, Calambac, Aglia, Akyaw ชื่อวิทยาศาสตร์ Aquilaria subintegra Ding Hau วงศ์ THYMELAEACEAE ชื่ออื่น กฤษณา (ภาคตะวันออก), กายูการู กายูกาฮู (มาเลเซีย ปัตตานี), ไม้หอม (ภาคตะวันออก ภาคใต้) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทรงเจดีย์ เนื้อไม้มีสีขาว ต้นไม้ชนิดนี้หากมีบาดแผลซึ่งอาจเกิดจากการตัด แมงเจาะใช หรือเป็นโรคจะขับสารชนิดหนึ่งที่อยู่ในลำต้น ออกมาทำหน้าที่ต้านความผิดปกติเหล่านั้น ทำให้บริเวณที่เกิดแผลดังกล่าวเปลี่ยน เป็นสีดำและก่อตัวเป็นผลึก ทำให้เกิดความ แข็งแกร่งของเนื้อไม้ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กฤษณา มีกลิ่นหอม ความผิดปกติ จะขยายไปเรื่อยๆ ทำให้สีดำมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแก่นกฤษณา ที่มีสีดำนั้น ถือว่าเป็นไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง มีราคาสูงมาก หากมีสีน้ำตาลเทา คุณภาพจะรองลงมา ถ้ามีสีเหลืองปนดำ ถือว่าเป็นคุณภาพต่ำ ซึ่งไม้กฤษณาเป็นสินค้าที่นำมาทำ หัวน้ำหอม ตลอดจนเครื่องหอมหลายชนิด การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ที่ชุ่มชื้นตามป่าดงดิบชื้นและแล้ง หรือที่ราบใกล้กับแม่น้ำ ลำธาร สามารถขึ้นได้ในที่สูงถึง 1,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางหรือมากกว่า ถิ่นกำเนิด พบในป่าดงดิบของจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง

March 15, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง ดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัด ตรัง ชื่อดอกไม้ ดอกศรีตรัง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda filicifolia D. Don. วงศ์ BIGNONIACEAE ชื่ออื่น แคฝอย (กรุงเทพฯ), ศรีตรัง (ตรัง) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5–10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงกันข้าม ใบย่อยเล็ก ออกดอกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบดอก 5 กลีบเชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม. ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง ถิ่นกำเนิด เป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ Read more →

Scroll to Top