Tag: ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุง

February 25, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุง ดอกพะยอม ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุง ดอกไม้ประจำจังหวัด กาฬสินธุ์, พัทลุง ชื่อดอกไม้ ดอกพะยอม ชื่อสามัญ Shorea white Meranti ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea talura Roxb. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่น กะ ยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ), แคน (ลาว), เชียง เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), พะยอม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), ยางหยวก (น่าน) ลักษณะทั่วไป พะยอม เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้ำหรือเทา เนื้อไม้มีสีเหลืองแข็ง ลำต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ดหนา ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็นช่อ ใหญ่ส่วนยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมาก ถิ่นกำเนิด พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบ เป็นไม้พื้นเมืองของเอเชีย ไทย, พม่า, มาเลเซีย ดอกพะยอม เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดพัทลุง Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

February 25, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดอกพะยอม ดอกไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด กาฬสินธุ์, พัทลุง ชื่อดอกไม้ ดอกพะยอม ชื่อสามัญ Shorea white Meranti ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea talura Roxb. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ชื่ออื่น กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ), แคน (ลาว), เชียง เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), พะยอม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), ยางหยวก (น่าน) ลักษณะทั่วไป พะยอมเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุ่มกลม ผิวเปลือกสีน้ำหรือเทา เนื้อไม้มีสีเหลืองแข็ง ลำต้นแตกเป็นร่องตามยาวมีสะเก็ดหนา ใบเป็นรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ ด้านหลังใบมีเส้นใบชัด ดอกออกเป็นช่อ ใหญ่ส่วนยอดของต้น ดอกมีกลีบ 3 กลีบ โคนกลีบดอกติดกับก้านดอกมีลักษณะกลม กลีบดอกเรียบโค้งเล็กน้อย มีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม สภาพดินทุกชนิด เป็นไม้กลางแจ้ง สามารถปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมาก ถิ่นกำเนิด พบตามป่าผลัดใบ และป่าดิบ เป็นไม้พื้นเมืองของเอเชีย ไทย, พม่า, มาเลเซีย ดอกพะยอม เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดพัทลุง Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี

February 25, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ดอกกาญจนิกา ดอกไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด กาญจนบุรี ชื่อดอกไม้ ดอกกาญจนิกา ชื่อสามัญ Night Flower Jasmin ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctathes arbotristis วงศ์ ชื่ออื่น ลักษณะทั่วไป เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ สลับกันไปตามข้อของต้น สีเขียวมีขนอ่อนๆ ออกดอกเป็นช่อ ตามส่วนยอดและโคนก้านใบ แต่ละช่อมีดอกประมาณ 5-8 ดอก ดอกสีขาวมี 6 กลีบ กลีบดอกจะบิดเวียนไปทางขวางคล้ายกังหัน ปลายกลีบเหมือนหางปลา วงในดอกเป็นสีแดงแสด หลอดดอกสีแง เกสรเป็นเส้นเล็กละเอียดซ้อนอยู่ในหลอดดอก มีกลิ่นหอม บานกลางคืน ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดี ความชื้นปานกลาง แสงแดดจัด ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่

February 25, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ดอกทุ้งฟ้า ดอกไม้ประจำจังหวัดกระบี่ ดอกไม้ประจำจังหวัด กระบี่ ชื่อดอกไม้ ดอกทุ้งฟ้า ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia macrophylla Wall. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่น ทุ้งฟ้าไก่, ตีนเทียน, พวมพร้าว ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีขาวอมเทา มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ข้อละ 3-4 ใบ แผ่นใบรูปหอกกลับ กว้าง 3-8 ซม. ยาว 10-30 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม ท้องใบมีคราบสีขาว หลังใบสีขาว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง จำนวนมาก กลีบดอกสีขาวหรือขาวอมเหลืองเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกระหว่าง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เป็นไม้ที่ต้องการความชื้นมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำได้ดี ถิ่นกำเนิด ป่าดงดิบ ภาคใต้ Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา

February 23, 2015 admin No comments

ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา ดอกสาธร ดอกไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมา ดอกไม้ประจำจังหวัด นครราชสีมา ชื่อดอกไม้ ดอกสาธร ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Millettia leucantha Kurz วงศ์ LEGUMINOSAE ชื่ออื่น กระเจาะ ขะเจาะ (ภาคเหนือ), กระพีเขาควาย (ประจวบคีรีขันธ์), กะเชาะ (ภาคกลาง), ขะแมบ คำแมบ (เชียงใหม่), สาธร (ภาคเหนือ) ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 18-19 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ค่อนข้างกลมหรือทรงกระบอก เปลือกสีเทาเรียบหรือ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบเป็นใบประกอบเรียงสลับ ใบย่อยติดเป็นคู่ตรงกันข้าม 3-5 คู่ ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบ ย่อยรูปรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบและยอดอ่อนมีขนยาว ดอกสีขาว รูปดอกถั่ว สีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม การขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด สภาพที่เหมาะสม เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วน ต้องการน้ำและความชื้นมาก ถิ่นกำเนิด Read more →

ดอกไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย

February 3, 2015 admin 1 comment

ดอกไม้ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ดอกไม้ประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยข้อมูลดอกไม้ประจำจังหวัด โดยเรียงตามภูมิภาค ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด ดังนี้ เชียงราย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพวงแสด น่าน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสี้ยวดอกขาว พะเยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสารภี เชียงใหม่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว แม่ฮ่องสอน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวตอง แพร่ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกยมหิน ลำปาง ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกธรรมรักษา ลำพูน ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกทองกวาว อุตรดิตถ์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกประดู่ ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 21 จังหวัด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด พิษณุโลก ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี สุโขทัย ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกบัวหลวง เพชรบูรณ์ ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด กำแพงเพชร ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล นครสวรรค์ ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกเสลา นนทบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกนนทรี ลพบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกพิกุล สิงห์บุรี ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด อ่างทอง ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด สระบุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์ อุทัยธานี ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกสุพรรณิการ์ ชัยนาท ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ ดอกชัยพฤกษ์ พระนครศรีอยุธยา ดอกไม้ประจำจังหวัด คือ […] Read more →

Scroll to Top