ข้อมูลอ้างอิง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง สาระน่ารู้

สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ สนับสนุนข้อมูลโดย โรงพยาบาลวิภาวดี http://www.vibhavadi.com/

www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm