ความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค

ทุกปีที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง ได้เกิดปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า “บั้งไฟพญานาค” ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี เป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าพญานาคเป็นผู้ทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่ก็มีคนพยายามค้นหาความจริงอีกว่าที่จริงแล้วบั้งไฟพญานาคนั้นเกิดขึ้นได้ อย่างไร จนปัจจุบันนี้ก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้

บั้งไฟพญานาค ตอนที่ 1


บั้งไฟพญานาค ตอนที่ 2

ที่มาความเชื่อเรื่องบั้งไฟพญานาค: http://thaiculturebuu.wordpress.com