ความเชื่อเรื่องผี

แม้ว่าปัจจุบันจะมีวิทยาการที่ก้าวหน้าแล้ว แต่ความเชื่อเรื่องผีก็ยังคงฝังลึกอยู่ในสังคมไทย ความเชื่อนี้บางทีถูกแสดงออกในรูปแบบพิธีกรรม เพื่อให้เกิดความสบายใจ แต่วิดีโอนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับผีในมหาวิทยาลัย ซึ่งเคยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เรื่อง มหา’ลัยสยองขวัญ และผู้ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนี้คือรายการบางอ้อ ซึ่งได้ไป ณ สถานที่จริงในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภาพยนตร์ ซึ่งเป็นความเชื่อจากคนรุ่นสู่รุ่น

รายการบางอ้อ ตอน มหา’ลัยสยองขวัญ 1

 

รายการบางอ้อ ตอน มหา’ลัยสยองขวัญ 2

รายการบางอ้อ ตอน มหา’ลัยสยองขวัญ 3

 

ที่มาความเชื่อเรื่องผี: http://thaiculturebuu.wordpress.com