ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ดอกเหลืองจันทบูร

ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี
ชื่อดอกไม้ดอกเหลืองจันทบูร
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrodium friedericksianum Rchb. f.
วงศ์ORCHIDACEAE
ชื่ออื่นหวายเหลืองจันทบูร
ลักษณะทั่วไปเป็นกล้วยไม้ที่มีลำลูกกล้วยลักษณะเป็นโคนเล็กแล้วค่อยโป่งไปทางตอนปลายขนาดลำยาวมาก บางต้นยาวถึง 75 เซนติเมตร เมื่อลำแก่จะเป็นสีเหลืองโดยด้านข้างของลำจะมีใบอยู่ทั้งสองข้าง ออกดอกในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ช่อดอกออกตามข้อของลำ ออกดอกเป็นช่อๆ ละ 2–4 ดอก กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอกจะเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วจะค่อยๆ เข้มขึ้นจนเป็นสีจำปา ปากสีเข้มกว่ากลีบ ในคอมีสีแต้มเป็นสีเลือดหมู 2 แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร
การขยายพันธุ์แยกลำ
สภาพที่เหมาะสมเป็นกล้วยไม้รากอากาศ ชอบอากาศชื้น
ถิ่นกำเนิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก