ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดอกนนทรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดอกไม้ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา, นนทบุรี, พิษณุโลก
ชื่อดอกไม้ดอกนนทรี
ชื่อสามัญYellow Flamboyant
ชื่อวิทยาศาสตร์Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne
วงศ์LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นกระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน
การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดเอเชียเขตร้อน

ดอกนนทรี เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช