ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ดอกกระเจียว

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ

ดอกไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ
ชื่อดอกไม้ดอกกระเจียว
ชื่อสามัญSiam Tulip
ชื่อวิทยาศาสตร์Curcuma
วงศ์ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นกาเตียว (ตะวันออกเฉียงเหนือ), จวด (ใต้), อาวแดง (เหนือ)
ลักษณะทั่วไปกระเจียว เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ในดิน จะพักตัวในฤดูหนาวและร้อน เมื่อถึงฤดูฝนจึงจะเริ่มผลิใบและดอก ใบยาวคล้ายใบพาย ออกใบและดอกพร้อมกัน ต้นสูงประมาณ 2 ฟุต ดอกสีเหลืองในแดง กาบดอกสีม่วง ออกดอกพร้อมกัน
การขยายพันธุ์แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสมอากาศชื้นเย็น
ถิ่นกำเนิดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ตามเขตชายแดนไทย-ลาว และตามเขตชายแดนไทย-เขมร