ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก

ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก, น่าน
ชื่อดอกไม้ดอกเสี้ยวดอกขาว
ชื่อสามัญOrchid Tree, Purple Bauhinia
ชื่อวิทยาศาสตร์Bauhinia variegata L.
วงศ์LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นเสี้ยวป่าดอกขาว
ลักษณะทั่วไปต้นสูง 5–10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลม ใบเดี่ยวค่อนข้างกลม ปลายและโคนใบเว้า คล้ายใบแฝดติดกัน ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง 6–10 ดอก มี 5 กลีบคล้ายดอกกล้ายไม้มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วง เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมเติบโตได้ดีในดินที่ระบายน้ำดี ความชื้นสูง แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดอินเดีย, มาเลเซีย

ดอกเสี้ยวดอกขาว เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดตาก, จังหวัดน่าน