ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกเกด

ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อดอกไม้ดอกเกด
ชื่อสามัญMilkey Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์Manilkara hexandra
วงศ์SAPOTACEAE
ชื่ออื่นครินี ไรนี (ฮินดู), เกด (กลาง)
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน รูปทรงคล้ายรูปหัวใจ ออกดอกเป็นกลุ่ม ตามง่ามใบ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม แต่ละดอกมี 18 กลีบ มีกลีบรองดอก 6 กลีบเรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ออกดอกช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสมป่าดงดิบแล้ง และป่าชายหาดทางใต้ ต้องการแสงแดดจัด ต้องการน้ำน้อย
ถิ่นกำเนิดเอเชีย ประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป และตามเกาะต่างๆ