ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

March 15, 2015 admin No comments

ดอกเกด

ดอกไม้ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดอกไม้ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อดอกไม้ ดอกเกด
ชื่อสามัญ Milkey Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ Manilkara hexandra
วงศ์ SAPOTACEAE
ชื่ออื่น ครินี ไรนี (ฮินดู), เกด (กลาง)
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 8-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน รูปทรงคล้ายรูปหัวใจ ออกดอกเป็นกลุ่ม ตามง่ามใบ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม แต่ละดอกมี 18 กลีบ มีกลีบรองดอก 6 กลีบเรียงซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ออกดอกช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม ป่าดงดิบแล้ง และป่าชายหาดทางใต้ ต้องการแสงแดดจัด ต้องการน้ำน้อย
ถิ่นกำเนิด เอเชีย ประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไป และตามเกาะต่างๆ

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image