ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกโสน

ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อดอกไม้ดอกโสน
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Sesbania aculeata
วงศ์LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นโสน, โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง), ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ล้มลุก เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงเปราะบางเพราะไม่มีแก่น สูงประมาณ 2–3 เมตร มีกิ่งก้านห่างๆ ใบเล็กฝอยคล้าย กับใบมะขามหรือใบกระถิน ดอกสีเหลืองคล้ายดอกแค แต่ดอกเล็กกว่า มีฝักยาว มีเมล็ดในฝักคล้ายกับถั่วเขียวแต่ฝักยาวกว่า
การขยายพันธุ์โดยเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมที่ชื้นแฉะ ริมคลอง ริมคูน้ำ
ถิ่นกำเนิด