ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

March 16, 2015 admin No comments

ดอกโสน

ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อดอกไม้ดอกโสน
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Sesbania aculeata
วงศ์LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นโสน, โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง), ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ล้มลุก เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงเปราะบางเพราะไม่มีแก่น สูงประมาณ 2–3 เมตร มีกิ่งก้านห่างๆ ใบเล็กฝอยคล้าย กับใบมะขามหรือใบกระถิน ดอกสีเหลืองคล้ายดอกแค แต่ดอกเล็กกว่า มีฝักยาว มีเมล็ดในฝักคล้ายกับถั่วเขียวแต่ฝักยาวกว่า
การขยายพันธุ์โดยเมล็ด
สภาพที่เหมาะสมที่ชื้นแฉะ ริมคลอง ริมคูน้ำ
ถิ่นกำเนิด

Related Posts

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image