ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร

March 16, 2015 admin No comments

ดอกช้างน้าว

ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ดอกไม้ประจำจังหวัด มุกดาหาร
ชื่อดอกไม้ ดอกช้างน้าว
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.
วงศ์ OCHNACEAE
ชื่ออื่น กระแจะ (ระนอง), กำลังช้างสาร (กลาง), ขมิ้นพระต้น (จันทบุรี), ควุ (กะเหรี่ยง-นครสวรรค์), แง่ง (บุรีรัมย์), ช้างน้าว ตานนกกรด (นครราชสีมา), ช้างโน้ม (ตราด), ช้างโหม (ระยอง), ตาชีบ้าง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ตาลเหลือง (เหนือ), ฝิ่น (ราชบุรี), โว้โร้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 3–8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปใบหอก ขอบใบจักถี่ ใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง 2–8 ดอก มี 5–10 กลีบ สีเหลืองดอกร่วงง่าย มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอก เดือนมกราคม–พฤษภาคม ผลกลม เมื่อแก่เป็นสีดำมัน กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่บนผล แล้วเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแดง
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง, ตัดชำ
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image