ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ดอกช้างน้าว

ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร

ดอกไม้ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ชื่อดอกไม้ดอกช้างน้าว
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Ochna integerrima (Lour.) Merr.
วงศ์OCHNACEAE
ชื่ออื่นกระแจะ (ระนอง), กำลังช้างสาร (กลาง), ขมิ้นพระต้น (จันทบุรี), ควุ (กะเหรี่ยง-นครสวรรค์), แง่ง (บุรีรัมย์), ช้างน้าว ตานนกกรด (นครราชสีมา), ช้างโน้ม (ตราด), ช้างโหม (ระยอง), ตาชีบ้าง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ตาลเหลือง (เหนือ), ฝิ่น (ราชบุรี), โว้โร้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไปต้นสูง 3–8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปใบหอก ขอบใบจักถี่ ใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง 2–8 ดอก มี 5–10 กลีบ สีเหลืองดอกร่วงง่าย มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอก เดือนมกราคม–พฤษภาคม ผลกลม เมื่อแก่เป็นสีดำมัน กลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่บนผล แล้วเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นแดง
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง, ตัดชำ
สภาพที่เหมาะสมดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้