ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

ดอกโกมาชุม

ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง

ดอกไม้ประจำจังหวัดระนอง
ชื่อดอกไม้ดอกโกมาชุม
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrodium formosum
วงศ์ORCHIDACEAE
ชื่ออื่นเอื้องเงินหลวง
ลักษณะทั่วไปเป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย ลำต้นเจริญทางด้านข้าง มีลำลูกกล้วยตั้งตรง กลมค่อนข้างอ้วน ความยาวประมาณ 30–50 เซนติเมตร ที่กาบใบมีขนสีดำลักษณะใบรูปไข่ยาวรี ยาวประมาณ 10–15 เซนติเมตร ปลายใบมี 2 แฉกไม่เท่ากัน ออกดอกที่ยอด ช่อดอกสั้น ช่อหนึ่งๆ มี 3–5 ดอก กลีบดอกมีสีขาว ปากสีเหลืองส้มโคนปากสอบปลายปากเว้า มีสันนูนสองสันจากโคน ออกมาถึงกลางปาก ขนาดดอกโตประมาณ 10 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
การขยายพันธุ์แยกลำ
สภาพที่เหมาะสมเป็นกล้วยไม้รากอากาศ ชอบอากาศชื้น
ถิ่นกำเนิดบริเวณที่ราบต่ำและที่ราบสูงในประเทศอินเดีย พม่า เวียตนาม และไทย