ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

ดอกพิกุล

ดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

ดอกไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, ยะลา, ลพบุรี
ชื่อดอกไม้ดอกพิกุล
ชื่อสามัญBullet Wood, Spanish Cherry
ชื่อวิทยาศาสตร์Mimusops elengi Linn.
วงศ์SAPOTACEAE
ชื่ออื่นกุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลป่า (สตูล), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุล (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไปพิกุล เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8–15 เมตร เป็นพุ่มทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลม ลักษณะโคนใบมน สอบขอบใบโค้งเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเป็นมันสีเขียว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือยอด มีกลีบดอกประมาณ 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย สีขาวนวลมีกลิ่นหอมมาก ผลรูปไข่หรือกลมรีผลแก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียว
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสมดินทุกชนิด แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดอินเดีย, พม่า และมาเลเซีย

ดอกพิกุล เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดยะลา จังหวัดลพบุรี