ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล

March 16, 2015 admin No comments

ดอกกาหลง

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล-ดอกกาหลง

ดอกไม้ประจำจังหวัด สตูล
ชื่อดอกไม้ ดอกกาหลง
ชื่อสามัญ Galaong, Snowy Orchid Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata Linn.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่ออื่น เสี้ยวดอกขาว, ส้มเสี้ยว, เสี้ยวน้อย
ลักษณะทั่วไป กาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบไม้แฝดออกสลับกันไปตามต้น ดอกขาวใหญ่ ดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ดอกมี 6 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน ช่อหนึ่งออกดอกประมาณ 5-8 ดอก ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย
ถิ่นกำเนิด ประเทศอินเดีย, เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top
image