ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล

ดอกกาหลง

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล-ดอกกาหลง

ดอกไม้ประจำจังหวัดสตูล
ชื่อดอกไม้ดอกกาหลง
ชื่อสามัญGalaong, Snowy Orchid Tree
ชื่อวิทยาศาสตร์Bauhinia acuminata Linn.
วงศ์LEGUMINOSAE
ชื่ออื่นเสี้ยวดอกขาว, ส้มเสี้ยว, เสี้ยวน้อย
ลักษณะทั่วไปกาหลงเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบไม้แฝดออกสลับกันไปตามต้น ดอกขาวใหญ่ ดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ดอกมี 6 กลีบ ซ้อนเหลื่อมกัน ช่อหนึ่งออกดอกประมาณ 5-8 ดอก ออกดอกตลอดปี
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย
ถิ่นกำเนิดประเทศอินเดีย, เอเซียตะวันออกเฉียงใต้