ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

ดอกแก้ว

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว

ดอกไม้ประจำจังหวัดสระแก้ว
ชื่อดอกไม้ดอกแก้ว
ชื่อสามัญOrang Jessamine
ชื่อวิทยาศาสตร์Murraya paniculata
วงศ์RUTACEAE
ชื่ออื่นแก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไปแก้วเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ 5–10 เมตร ทรงพุ่มไม่เป็นระเบียบ ใบออกเป็นช่อ เป็นแผงเรียงสลับกัน ใบเป็นมันสีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกเป็นช่อใหญ่ ช่อสั้น ออกตามปลายกิ่ง กลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ขนาด 2–3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ รี ปลายทู่ มีสีส้ม ภายในมีเมล็ด 1–2 เมล็ด
การขยายพันธุ์เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
สภาพที่เหมาะสมดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย แสงแดดจัด
ถิ่นกำเนิดจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน