ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย
ชื่อดอกไม้ดอกรองเท้านารีเหลืองเลย
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์Paphiopedilum hirsutissimum
วงศ์ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น
ลักษณะทั่วไปเป็นกล้วยไม้แบบ sympodial แบบไม่มีลำลูกกล้วย ระบบรากเป็นแบบรากกึ่งดิน ออกเป็นกระจุกที่โคนต้นและมักทอดไปทางด้านราบมาก กว่าหยั่งลึกลงไปในดิน ใบรูปขอบขนาน ออกดอกเดี่ยว กว้างประมาณ 8 ซม. ก้านดอกยาวและตั้งตรงสีเขียว มีขนสั้นสีม่วงแดงจำนวนมาก กลีบเลี้ยงบนรูปไข่กลับ โคนกลีบสีน้ำตาลอมเหลือง ปลายกลีบสีเขียว กลีบดอกรูปแถบแกมรูปไข่กลับ โคนสีเขียว ปลายสีม่วงอมชมพู ขอบ ด้านบนหยักเป็นคลื่น มีขนปกคลุมทั่วทั้งกลีบ กลีบปากเป็นถุงลึก สีเหลืองอมเขียวมีจุดเล็กๆ สีน้ำตาล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม
การขยายพันธุ์แยกหน่อ
สภาพที่เหมาะสมเติบโตได้ดีในที่มีอากาศเย็น
ถิ่นกำเนิดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถบจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และชัยภูมิ