ทำอย่างไรเมื่อ iPhone 5 เกิด Yellow Screen

ทำอย่างไรเมื่อ iPhone 5 เกิด Yellow Screen

สำหรับทริบมือถือในวันนี้เรามีอีกหนึ่งปัญหาของ iPhone 5 มาฝากกับเพื่อนๆ กันครับ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นบน iPhone 5 ในวันี้นั้นเป็นปัญหาหน้าจอเหลือง บน iPhone 5 นั้นเอง ซึ่งปัญหาหน้าจอเหลือง บน iPhone 5 หรือ Yellow Screen นั้น เป็นปัญหาที่เราสามารถพบเห็นกันมานานแล้วครับ ซึ่งสาเหตุของอาการดังกล่าวนั้น เกิดมาตั้งแต่ iPhone ในรุ่นแรกๆ แลยครับ จนมากระทั่งถึงเครื่องโทรศัพท์ iPhone 5 ครับ โดยสาเหตสำคัญของอาการ Yellow Screen หรือ ปัญหาหน้าจอเหลือง นั้น จะสามารถเกิดขึ้นได้เพียงในขั้นตอนของการผลิตตัวเครื่องหรือตัวอุปกรณ์เท่านั้นครับ โดยในจำนวนเครื่องที่ได้ถูกผลิตออกมานั้นจะมีเพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้นที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น และในบางท่านที่พบกับอาการของ Yellow Screen นั้นอาจจะเกิดตกใจขึ้นมาได้ โดยในบทความนี้เราจะพาเพือนๆ ไปดูวิธีของการตรวจสอบ และ การแก้ไขกับปัญหาของโทรศัพท์ iPhone ของเรานั้นเกิด Yellow Screen ขึ้นมานั้นเองครับ

ในวิธีการตรวจตรวจเช็คปัญหา Yellow Screen บน iPhone 5

ซึ่งอาการของ Yellow Screen บนโทรศัพท์ IPhone 5 นั้น จะเกิดขึ้นได้เพียงไม่กี่เครื่องเท่านั้น โดยเราสามารถทำการตรวจสอบของอาการดังกล่าวได้ โดยเมื่อเราซื้อโทรศัพท์ IPhone 5 มาใหม่ๆ นั้น โดยเริ่มแรกให้เราเปิดหน้าจอเครื่องขึ้นมาก่อนครับ จากนั้นให้เรานำหน้าจอเครื่องของเราไปทำการเปรียบเทียบกับกระดาษที่มีสีขาว หรือกระดาษ A4 ก็ได้ หรือ หรือ เราสามารถนำเครื่องของเราไปทำการตรวจเช็คกับ iPhone 5 อีกเครื่องหนึ่งก็ได้ครับ ซึ่งในวิธีการตรวจเช็คหน้าจอของทั้ง 2 วิธีนี้นั้นเป็นเพียงการตรวจเช็คแบบเบื้องต้นเท่านั้น

 

ในวิธีการแก้ไขปัญหา Yellow Screen บน iPhone 5

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาของหน้าจอ iPhone 5 ของเรานั้นเกิด Yellow Screen ขึ้นนั้น เราสามารถทำได้โดยการนำเครื่องเข้าศูนย์อย่างเดียวครับ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากขั้นตอนในการผลิตตัวอุปกรณ์ขึ้นนั้นเองครับ