นิทานอีสป เรื่อง นกนางนวลกับเหยี่ยวนกเขา

นกนางนวลตัวหนึ่งโฉบได้ปลาทะเลตัวเขื่อง มันรีบขยอกกลืนลงไปทั้งตัว ปลาเกิดติดค้างอยู่ที่ลำคอทำให้ได้รับความลำบากทุกข์

ทรมาน ในที่สุดก็หมดแรงบิน ตกลงไปนอนหายใจพะงาบๆอยู่บนดาดฟ้าเรือ “สมน้ำหน้าเจ้าแล้วล่ะ” เหยี่ยวนกเขาตัวหนึ่งบินผ่าน

มาเห็นจึงกล่าววาจาซ้ำเติม “ คราวหลังจะทำอะไรควรระมัดระวังให้มากกว่านี้”

คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้:

“ผู้ประมาทย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากเป็นสิ่งตอบแทน”