นิทานอีสป เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับหมี

สุนัขจิ้งจอกเฒ่านั่งคุย กับหมีเฒ่าถึงประวัติชีวิตของพวกตน

ตั้งแต่วัยหนุ่มจนถึงวัยชราอย่างภาคภูมิใจ

” ข้านะ ไม่เคยไปกินคนที่ตายแล้วเลยนะ เจ้ารู้หรือไม่ ”

หมีอวดในความมีคุณธรรมของตน

แต่สุนัขจิ้งจอกหัวร่อเบาๆ พลางว่า..

” ถ้าเจ้าอยากให้ใครนับถือ เจ้าก็ไม่ควรกินคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ”

คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้:

“ช่วยคนที่ยังไม่ตาย ย่อมเป็นที่น่านับถือกว่าช่วยคนที่ตายไปแล้ว”