นิทานอีสป เรื่อง ห่านผู้โง่งม

ห่านอธิบายให้นกกระเรียนฟังว่า การที่ตนชอบลอยอยู่ในสระน้ำก็เพราะจะได้อาหารกินอย่างสะดวกและสามารถดำหลบนี้พวกเยี่ยว

ได้ทุกเมื่อ นกกระเรียนจึงคุยว่าตนสามารถคุ้มกันห่านได้ เพราะตนมีเรี่ยวแรงกำลังเหนือกว่าเยี่ยว ห่านไม่ไตร่ตรองเสียก่อนที่จะเชื่อ

และขึ้นจากสระน้ำไปหากินกับนกกระเรียนบนบก ขณะนั้นเยี่ยวบินผ่านมาเห็นเข้าจึงบินโฉบลงมาและคาบคอห่านไปกินฝ่ายนก

กระเรียนก็รีบบินนี้เอาตัวรอด ทั้งๆ ที่ห่านร้องให้ช่วยอย่างน่าเวทนา

คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้:

“ควรไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนที่จะตัดสินใจ”