ปฏิทินวันพระ 2565

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2565/2022 (ปีฉลู – ปีขาล)

ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2565/2022 (ปีฉลู - ปีขาล)
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีฉลู
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู (วันมาฆบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล(วันวิสาขบูชา)
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล(วันอัฏฐมีบูชา)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2565
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล(วันอาสาฬหบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล(วันเข้าพรรษา)
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีขาล(วันเฉลิมฯ ร.10)

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล(วันเฉลิมฯ วันแม่)
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีขาล
ปฏิทินวันพระ กันยายน 2565
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีขาล
ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล(วันออกพรรษา)
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล(วันลอยกระทง)
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีขาล

วันพระ 2565

วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น ๘ ค่ำ, วันขึ้น ๑๕ ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม ๘ ค่ำ และวันแรม ๑๕ ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม ๑๔ ค่ำ)
วันพระนั้นเดิมเป็นธรรมเนียมของปริพาชกอัญญเดียรถีย์ (นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ที่จะประชุมกันแสดงธรรมทุก ๆ วัน ๘ ค่ำ และ วัน ๑๕ ค่ำ ซึ่งในสมัยต้นพุทธกาล พระพุทธเจ้ายังคงไม่ได้ทรงวางระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลพระราชดำริของพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขา แต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มี พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมพระสงฆ์ในวัน ๘ ค่ำ ๑๕ ค่ำ และอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวันดังกล่าว โดยตามพระไตรปิฎกเรียกวันพระว่า วันอุโบสถ (วัน ๘ ค่ำ) หรือวันลงอุโบสถ (วัน ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) แล้วแต่กรณี

การเตรียมตัวไปวัดเพื่อทำบุญ

1. การเตรียมกาย
ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวเรียบ หรือสีที่ ไม่ฉูดฉาด ไม่หลวมไม่คับเกินไป เนื่องจากจะไม่คล่องตัว ไม่ประดับร่างกายด้วยเครื่องประดับ ไม่ใช้เครื่องประทินผิว เช่น น้ำหอม เป็นต้น รับประทานอาหารแต่พอดี ไม่อิ่มจน อึดอัด เพื่อประทังความหิว เนื่องจากหากมีอาการหิว กระหายจะทำให้จิตใจไม่สบายไปด้วย ควรงดเว้นอาหาร ที่อาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสีย เป็นต้น
2. การเตรียมใจ
ให้ตัดความวิตกกังวลที่จะเกิดขึ้น เช่น เรื่อง ครอบครัวเรื่องการงานเป็นต้น
3. การเตรียมสิ่งของ
ให้จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ อาหาร หวานคาว รวมถึงสิ่งของอื่น ๆ (ปัจจัยไทยธรรม) เพื่อไป ถวายพระสงฆ์ตามกำลังและความศรัทธา

ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม

การปฏิบัติกิจกรรมในการทำบุญของแต่ละวัด อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด แต่หลักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่แล้วทุกวัดจะปฏิบัติเหมือนกันคือ
1. การทำวัตรสวดมนต์ (พระสงฆ์จะทำวัตร สวดมนต์ก่อน เมื่อพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์จบแล้ว อุบาสกอุบาสิกาจึงทำวัตรสวดมนต์ต่อจากพระสงฆ์ บางวัดอาจจะสวดมนต์แปล แต่บางวัดอาจจะสวดมนต์เป็นล้วน ๆไม่สวดแปลให้ทำตามธรรมเนียมของวัดนั้น ๆ )
2. การรับศีล ในวันธรรมดาโดยทั่วไปจะสมาทานศีล 5 ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จะสมาทานอุโบสถศีลหรือศีลอุโบสถมี 8 ข้อ
3. การฟังธรรม
4. การบำเพ็ญจิตภาวนา
5. การถวายสังฆทาน