ผาแต้มดินแดนแห่งเมืองอุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

อุทยานแห่งชาติผาแต้มมีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสลับติดต่อกันโดยพื้นที่ทั่วไปอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100 – 600 เมตรอาณาเขตติดต่อกบประเทศลาว ที่นี่น่าสนใจตรงที่ “จุดที่พบภาพเขียนของยุดก่อนประวัติศาสตร์ที่เดียวในประเทศไทย” อุทยานแห่งชาติผาแต้มสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินติดกับแม่น้ำโขงนอกจากนั้นบริเวณนี้ยังมีหน้าผาสูงชันให้เห็นอีกด้วย ผาที่สำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ก็มีหลายแห่งครับนอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชาวอุบลราชธานีด้วยครับ สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่มีทั้งสามฤดูกาล

ที่ผาแต้มมีสภาพป่าโดยทั่วไปเป็น ป่าเต็งรัง เสียส่วนใหญ่ ตามพื้นที่บางแห่งมีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติอยู่มากมาย พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังมีพวกดอกไม้ป่าให้ชมอีกมากมายเลยทีเดียว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของที่นี่นะครับเริ่มจากที่ประวัติศาสตร์ที่แรกคือผาแต้ม เป็นภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 3000 – 4000 ปีเมื่อดูจากทางฝั่งแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นผาสูงที่สวยงามครับซึ่งในบริเวณหน้าผาจะปรากฏภาพเขียนสีโบราณโดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรียงต่อกันเป็นหน้าผายาวประมาณสองร้อยเมตร มีรูปภาพไม่ต่ำกว่าสามร้อยภาพ ลักษณะของภาพแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุ้ม (เป็นเครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง)นอกจากบริเวณผาแต้มแห่งนี้แล้วยังมีผาเจ็ก ผาเมยเป็นหน้าผาที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งนะครับเป็นหน้าผาหินที่มีลักษณะคล้ายผาแต้มและมีภาพเขียนสีโบราณเช่นเดียวกันแต่มีจำนวนน้อยกว่าครับนอกจากนั้นแล้วบริเวณเส้นทางที่เดินไปจะพบทุ่งดอกไม้น้อยใหญ่ให้บรรดานักท่องเที่ยวเก็บภาพถ่ายอย่างจุใจเลยครับ ต่อมาเป็นภูผาขามและภูเขาหินทราย โดยบริเวณด้านล่างเป็นลานหินเรียบๆและเมื่อยืนดูจากบริเวณนี้จะเห็นทิวทัศน์ตามริมแม่น้ำโขงสุดสายตาของเราเลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังเป็นจุดเที่ยวชมวิวทิวทัศน์และดอกไม้ป่านานาพันธ์ที่น่าสนใจมากที่เดียวครับสำหรับที่ท่องเที่ยวในผาแต้มยังมีหลายที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับอย่างไรก็จะนำมาแบ่งปันกันคราวหน้านะครับ

สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี