รหัสไปรษณีย์กระบี่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด กระบี่ ( krabi postcode / zipcode )

จังหวัดอำเภอรหัสไปรษณีย์ปณ.หมายเหตุ
กระบี่เกาะลันตา81120ปณ.คลองท่อมเฉพาะ ต.เกาะกลาง, ต.คลองยาง
กระบี่เกาะลันตา81150ปณ.เกาะลันตา
กระบี่เขาพนม80240ปณ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชเฉพาะ ต.สินปุน, ต.โคกหาร
กระบี่เขาพนม81140ปณ.เขาพนม
กระบี่คลองท่อม81120ปณ.คลองท่อม
กระบี่คลองท่อม81170ปณ.คลองพนเฉพาะ ต.ทรายขาว, ต.คลองพน
กระบี่ปลายพระยา81160ปณ.ปลายพระยา
กระบี่เมือง81000ปณ.กระบี่
กระบี่ลำทับ81120ปณ.คลองท่อม
กระบี่เหนือคลอง81130ปณ.เหนือคลอง
กระบี่อ่าวลึก81110ปณ.อ่าวลึก

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด กระบี่ ( krabi Province )     รหัสโทรศัพท์ : 075

จังหวัดกระบี่ ( Thai province : krabi )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคใต้

คำขวัญจังหวัด กระบี่ : หอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทรายใต้ ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ กระบี่ ( krabi postcode / zipcode )